Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska

3. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2222×

17. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 10.06.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Schváleni programu 17. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 5. Výkup pozemků
 6. DaTI RD Zborovec I. etp – žádost o uvolnění finančních prostředků společnosti AO REAL
 7. Rekonstrukce ulice Divišova+2 v rámci koordinace se stavbou plynovodů
 8. Schváleni odůvodněni veřejné zakázky – II/374 Blansko, průtah
 9. Informace o vývoji v průmyslové zóně
 10. Prodej volných bytů
 11. Vyúčtováni revitalizace – Údolní 13
 12. Změna stanov BD
 13. Žádost o uzavřeni dohody o plnění dluhu ve splátkách
 14. Odpis pohledávky
 15. Změna zakladatelské listiny – Služby Blansko, s. r. o., Technické služby Blansko, s. r. o.
 16. Dotace z rozpočtu města pro rok 2014
 17. Informace o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2014/2015
 18. Závěrečný účet města Blansko za rok 2013
 19. Účetní závěrka města Blansko za rok 2013
 20. Rozpočtová opatřeni
 21. Poskytnutí účelové půjčky ze SFRB
 22. Informace k volbě přísedících pro Okresní soud v Blansku pro období 2014–2018
 23. Příspěvky a dotace z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2014
 24. Záměr uskutečnit místní referendum o odstranění stavby bývalého hotelu Dukla
 25. Sociální bydlení – pravidla
 26. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko
 27. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 28. Stanoveni počtu členů zastupitelstva města
 29. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 30. Interpelace

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska