Průběh realizace grantového projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“

13. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2319×

Město Blansko od 01.02.2014 čerpá finanční podporu Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost ve výši  2.289.584,68 Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Je za námi první monitorovací období (únor–duben 2014), ve kterém bylo započato s realizací nastavených klíčových aktivit projektu – zpracování a naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), naplnění personálního standardu, profesní rozvoj zaměstnanců, nastavení systému odborné spolupráce, materiální a technické vybavení zaměstnanců sociálně-právní ochrany, řízení a organizace aktivit projektu.

V měsíci březnu bylo rozšířeno  oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) o dva nové zaměstnance, jejichž pracovní náplní je zejména terénní sociální práce. V souvislosti s přijetím nových zaměstnanců bylo pořízeno potřebné technické a materiální vybavení, které bude sloužit pro kvalitní práci s rodinami a dětmi na pracovišti, ale i pro práci s klienty v terénu. Byly pořízeny dva stolní počítače a tiskárny pro nové zaměstnance, dále pak notebook, mobilní telefon, stolní telefon, digitální fotoaparát a digitální záznamník, které jsou k dispozici všem zaměstnancům OSPOD MěÚ Blansko.

Stávající i noví zaměstnanci se účastní akreditovaných vzdělávacích kurzů zaměřených na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Za první  čtvrtletí se vzdělávacích aktivit zúčastnili všichni zaměstnanci  OSPOD (tj. 11 osob).

Jedním z cílů projektu je zpracování standardů kvality SPOD. V této souvislosti  jsou realizována pracovní setkání projektového manažera a koordinátora odborné spolupráce s metodikem a  následně setkání pracovní skupiny OSPOD MěÚ Blansko, kde jsou jednotlivé postupy konzultovány se zaměstnanci OSPOD s tím, že mají možnost vyjádřit se ke zpracovaným standardům, uplatnit své návrhy a nápady.

Skupina odborné spolupráce se sešla v měsíci dubnu na téma „Ústavní a ochranná výchova“. Pracovní skupiny se zúčastnili vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí OSPOD, kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovník a zástupci VÚM Olešnice. Cílem setkání bylo nastavit pravidla spolupráce s ústavním zařízením,  shrnutí postupu při umístění dítěte do ústavního zařízení podle nové právní úpravy.

Všichni zaměstnanci OSPOD obdrželi reklamní předměty projektu vyrobené v průběhu prvního monitorovacího období (bloky, pastelky, propisky, bonbony), které užívají nejen ke své práci, ale které jsou také určeny klientům, s nimiž spolupracují.

EU operační program lidské zdroje a zaměstnanost