Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 pro oblast sociálních služeb

9. června 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2654×

V souvislosti s připravovaným rozpočtem Města Blansko na rok 2015 vyhlašujeme dotační řízení na rok 2015 a oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Termín podání žádosti je do 10. 07. 2014.

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v Registru poskytovatelů sociálních služeb a provozují svoje služby na území města Blansko.

Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Blansko v oblasti sociálních služeb a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města (dostupné na www.kpss-blansko.cz).

Organizace podávají žádost v jednom listinném vyhotovení (originál) vč. všech požadovaných příloh a elektronicky zasláním na e-mail: kourilova@blansko.cz (pouze vyplněný formulář žádosti).

Žádosti o poskytnutí dotace, vč. všech požadovaných příloh, v souladu se směrnicí, zašlete do 10. 07. 2014 na MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko nebo odevzdejte osobně (kancelář č. 31 – Mgr. Bc. Ivana Kouřilová, e-mail: kourilova@blansko.cz, tel. 516 775 402).