Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Centrální zásobování teplem může mít za čtyři roky nového provozovatele

10. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2348×

V listopadu 2018 dojde k ukončení Smlouvy o nájmu technologie mezi společností Zásobování teplem, spol. s r. o. a společností KA Contracting ČR, s. r. o. Také město Blansko je z velké části zásobováno teplem z firmy Zásobování teplem, spol. s r. o., která vyrábí a dodává tepelnou energii do sítě CZT.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V roce 2002-2003 byla prakticky celá síť CZT Blansko rekonstruována a modernizována. Rekonstrukce systému CZT proběhla v souladu s třístrannou dohodou mezi Městem Blansko, firmou Zásobování teplem Blansko s. r. o. a společností KA Contracting ČR s. r. o. Posledně jmenovaná společnost poskytla investiční prostředky, provedla rekonstrukci a poté pronajala nově vybudované a rekonstruované technologie na dobu 15 let společnosti Zásobování teplem s. r. o.

Po dobu 15 let (do 31.12.2018) je investice splácena v pravidelných splátkách společnosti KA Contracting ČR s. r. o. s tím, že finanční prostředky pro tyto splátky jsou kumulovány z pevné složky ceny tepla.

„Co se týče změny provozovatele CZT, jde o zcela zásadní věc, o dlouhodobý proces převzetí, kterým je třeba se zabývat již v tuto chvíli. Na pokyn vedení města Blanska vypracoval odbor komunální údržby harmonogram převzetí CZT a vůbec možné scénáře, které by mohly za čtyři roky v této věci nastat,“ vysvětluje starosta města Ivo Polák.

„Přípravné práce byly rozděleny do několika etap: od podzimu tohoto roku proběhne shromáždění dostupných podkladů (smluv a studií), vytvoření pracovní skupiny pro tuto záležitost, stanovení postupu jednak města a jeho příspěvkových organizací a dále městem ovládaných společností při zásadních rekonstrukcích a opravách zdrojů vytápění. V příštím roce pak dojde k analýze stávajícího stavu, což se samozřejmě neobejde bez jistých finančních prostředků, se kterými je třeba počítat již v rámci rozpočtu na rok 2015.

V roce 2016 by měly být stanoveny možnosti dalšího fungování, a to i ve variantách s vyhodnocením. Rok poté počítáme s medializací veškerých závěrů směrem k veřejnosti a samozřejmě i s veřejnou diskuzí na toto téma. V tomto bodě by mělo následovat shromáždění stanovisek ostatních odběratelů tepla, jejich konečný rozbor a příprava případného výběrového řízení na nového provozovatele CZT. Dále pak projednání a schválení postupu pro převzetí a následné zajištění fungování CZT, včetně případného výběrového řízení na nového provozovatele v radě města, a následné schválení postupu pro zajištění fungování CZT i v zastupitelstvu.

Finálním rokem bude rok 2018, kdy proběhne výběr a schválení případného provozovatele CZT, medializace a propagace zvoleného postupu včetně jeho obhajoby a konečně fyzické a smluvní převzetí CZT a případné předání společnosti zajišťující jeho následný provoz.

V roce 2019 by pak mělo dojít na základě všech zjištěných skutečností k vyhodnocení topné sezony 2018-2019 a poté i k medializaci těchto závěrů tak, aby o nich byla informována široká veřejnost.

Všechny tyto kroky byly diskutovány samozřejmě i s právním oddělením s tím, že vypracovaný harmonogram, jak byl předložen radě města, může být ještě upravován na základě nových informací, stanovisek, legislativního vývoje apod. Mohu říct, že předložený materiál byl radou jednomyslně schválen,“ uzavírá Polák.

V dokumentech MěÚ Blansko je k dispozici studie aktualizace energetické koncepce města Blanska.

red

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let