Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Územně analytické podklady procházejí třetí aktualizací

21. července 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1598×

Začátkem roku 2014 byly zahájeny práce na třetí úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace každé dva roky vyplývá pro úřad územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, ze stavebního zákona.

Z jeho poslední novely vyplynula povinnost projednat ÚAP, v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, s obcemi ve svém správním obvodu a dále povinnost zveřejnit informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území.

Dokončení a zveřejnění třetí úplné aktualizace ÚAP se předpokládá koncem roku 2014 prostřednictvím mapových služeb na webových stránkách města Blanska. ÚAP za celé území ORP Blansko jsou v mapových službách členěny na podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území obsahující textovou a tabulkovou část, tematické kartogramy, grafy a předepsané oborové výkresy, dále rozbor udržitelného rozvoje území s textovou částí, kartogramy a problémovým výkresem.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese