Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Školství a kultura

19. srpna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1208×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část osmá: Školství a kultura

Informace o realizovaných projektech a také plánech do budoucna v oblasti školství a kultury poskytl první místostarosta města Ing. Bc. Jiří Crha:

„Co se týká MŠ, Město Blansko je zřizovatelem sedmi školek, pět je samostatných, dvě jsou pak součástí ZŠ. V uplynulém období došlo k navýšení kapacity v těchto předškolních zařízeních o 68 míst. Jednak k 1. říjnu 2013 proběhla rekonstrukce budovy MŠ v Dolní Lhotě, v letošním roce kapacita narostla ještě o dalších 43 míst. Požádali jsme totiž Krajský úřad Jihomoravského kraje o udělení výjimky ohledně navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách. Současný stav by měl být podle demografické křivky již dostačující. Dovybavení tříd v mateřinkách stálo Město Blansko zhruba 400 tisíc korun, k malým úpravám došlo i v MŠ na ul. Údolní. Aktuálně je tedy v blanenských MŠ celkem 697 míst.

Z oblasti základního vzdělávání bych se rád dotkl zejména problematiky školních družin. I v těch došlo k navýšení počtu nabízených míst, a to na ZŠ Erbenově a ZŠ a MŠ Dvorské. V současné době je naplněnost ve všech školách stoprocentní, jen na ZŠ a MŠ Salmově je to asi 60 %. Jinak na provoz základních škol je v Blansku každoročně vyčleňováno asi 19 mil. korun.

Investiční akce, které stojí jistě za zmínku, jsou především ty, které souvisejí se snahou o snižování energetické náročnosti školních budov. V roce 2011 došlo s nákladem 10,5 mil. korun k výměně oken na ZŠ a MŠ Dvorské a v MŠ na ul. Údolní. Byla také dokončena výměna oken v celé budově ZŠ Erbenovy. Výměna oken i dveří se provedla i v MŠ Dolní Lhota s náklady asi 400 tisíc korun, stejně tak na MŠ Dvorské 96 a 30, tady šlo o více než 800 tisíc korun. V roce 2012 pokračovala a v roce 2013 byla dokončena výměna oken i na naší největší mateřské škole na ul. Rodkovského.

Rozsahem největší a finančně nejnákladnější akcí, která probíhá ještě v těchto dnech, je kompletní zateplení ZŠ a MŠ Salmovy. Výměna oken, dveří, zateplení pláště budovy včetně střechy bude stát asi 20 mil. korun. V rámci údržby probíhají na jednotlivých školských zařízeních opravy a rekonstrukce střech. V roce 2011 tak byla na ZŠ Erbenově opravena střecha s náklady ve výši asi 1 mil. korun, v roce následujícím pak proběhla oprava střechy nad tělocvičnou téže školy se stejnými náklady a střecha na ZŠ T. G. M. za 1 mil. 800 tisíc korun. Každoroční úpravy vyžaduje na školách a školkách i sociální zařízení, podlahy a radiátory, tady se náklady pohybují kolem 4,5 mil. korun ročně. V letošním roce budou však tyto náklady ještě vyšší, půjde zhruba o 6,3 mil korun. O prázdninách se provede oprava elektroinstalace na ZŠ Erbenově, na ZŠ a MŠ Dvorské byl odvodněn a vyasfaltován přilehlý dvůr. Obě tyto akce představují náklady ve výši asi 650 tisíc korun.

ZS a MS Dvorská
Zbrusu nový dvůr u ZŠ a MŠ Dvorské po odvodnění a položení asfaltového koberce. Foto: J. Franchi

Ačkoli hovořím o přehledu proběhlých akcí s ohledem na konec volebního období, považuji za nezbytné informovat občany i o tom, co nás čeká do budoucnosti: podali jsme žádost na zateplení některých základních škol. Byla totiž vypsána zajímavá výzva a je zde velká šance získat velký procentuální příspěvek v rámci Operačního programu Životní prostředí. Hovoříme až o 80-90 % uznatelných nákladů, taková šance by se totiž už nemusela opakovat. Jen pro srovnání: v případě ZŠ a MŠ Salmovy šlo asi o 50 % uznatelných nákladů. Město Blansko požádalo o dotaci na zateplení budovy ZŠ Erbenovy, tam byla již naše žádost akceptována a šance na její úspěšné přijetí jsou nemalé. Náklady na tuto investiční akci představují asi 16,5 mil. korun. Věřím, že v tomto případě se začne s realizací ještě v letošním roce. Byla podána i žádost na zateplení ZŠ a MŠ Dvorské, předpokládané náklady jsou v tomto případě 17,5 mil. korun s tím, že je možné uhradit jako uznatelný náklad i část investice, o které jsem již hovořil, tedy výměnu oken. Požádáno máme i o dotaci na rekonstrukci kotelny na ZŠ a MŠ Salmově včetně rozvodů s nákladem asi 9 mil. korun.

Na provoz kulturních příspěvkových zařízení (KSMB, knihovna a muzeum) bylo Městem Blansko každoročně vyčleněno asi 17,5 mil. korun, v roce 2013 a 2014 pak téměř 19 mil. korun. V roce 2011 se provedla rekonstrukce šaten pro účinkující v budově Dělnického domu v nákladu asi 800 tisíc korun, v roce 2012 na základě závěrů z provedené revize tamtéž i rekonstrukce protipožární opony asi za 800 tisíc korun.

Na blanenském zámku proběhla v roce 2011 rekonstrukce kamenných prvků a oprava dveří, v roce 2012 pak druhá etapa kompletní rekonstrukce zámku (zámecké nádvoří, expoziční prostory, audiovizuální sál a bezbariérový přístup) s náklady asi 8,5 mil. korun. Také v Kině Blansko se udělal obrovský kus práce, vše začalo v roce 2011 digitalizací kina, čímž se stalo v podstatě životaschopným. Náklady se zde pohybovaly okolo 3,6 mil. korun, z toho dotace činila 800 tisíc korun. Promítají se zde premiéry ve stejný den jako v dalších kinech v ČR, navíc v nové kvalitě včetně 3D projekce a zvuku v systému Dolby. Došlo zde také k výměně podlah a rekonstrukci baru, nechybí ani venkovní zahrádka s posezením.

Historický jarmark 2014
Jednou z tradičních kulturních akcí, která k Blansku neodmyslitelně patří, je Historický jarmark spojený s oslavou Dne dětí v zámeckém parku. Foto: S. Mrázek

Samozřejmostí ze strany města je podpora kulturních a společenských akcí. Hodláme nadále pokračovat v trendu organizace tradičních větších akcí na veřejných prostranstvích, jako je Vítání Nového roku s ohňostrojem, Pálení čarodějnic, Historický jarmark, Vítání sv. Martina, Rozsvícení vánočního stromu apod. V roce letošním se mezi tyto akce snad zařadí i Půlmaraton Moravským krasem, u kterého bych si přál, aby nebyl pouze akcí sportovní, ale jakýmsi svátkem pro celou rodinu.

V roce 2012 byla taktéž rekonstruována přístavba jídelny MKD Blansko, což nemalou měrou přispělo nejen ke zkvalitnění zázemí při stravování, ale i při pořádání různých volnočasových aktivit pro blanenské seniory. Náklady se v tomto případě pohybovaly okolo 2,6 mil. korun, z toho dotace pokryla 2 mil korun,“ uzavřel Crha.

red