Brány Dětského dopravního hřiště se o prázdninách otevřely hned dvakrát

16. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 981×

Již tradičně se o letních prázdninách otevřely brány Dětského dopravního hřiště v Blansku, aby přivítaly dětské návštěvníky a jejich doprovod z řad dospělých. Tyto preventivní dopravně bezpečnostní akce proběhly ve dnech 17. července a 21. srpna 2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pro děti byla připravená celá řada aktivit, které souvisejí se silničním provozem. Návštěvníci měli jednak možnost si vyzkoušet své teoretické znalosti týkající se pravidel silničního provozu, organizátoři dětem připravili také dráhu pro jízdu zručnosti. Největší zájem, tak jako každoročně, byl však o jízdu na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, která probíhala pod odborným dohledem pracovníků MěÚ Blansko a AŠ Pernica.

den otevřených dveří na dopravním hřišti

Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu po všech běžných typech křižovatek včetně kruhového objezdu, který je již několikátou sezonu součástí tohoto hřiště, jež disponuje rovněž světelnou křižovatkou, díky níž můžeme děti mnohem lépe připravit na pohyb v silničním provozu, především pak ve větších městech, kde je takový typ křižovatek naprosto běžnou součástí silniční sítě.

den otevřených dveří na dopravním hřišti

Pro děti ale i jejich rodiče byla Českým červeným křížem Blansko připravena také přednáška o poskytování první pomoci v případě nejběžnějších poranění. Následně si děti mohly samy vyzkoušet i prakticky základní způsoby ošetření různých poranění včetně nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání z úst do úst na připravené figuríně.

den otevřených dveří na dopravním hřišti

Obě akce byly podpořeny i sponzorsky. Tradičního sponzora Pekárny Blansko, a. s. v letošním roce doplnily Krajský úřad Jihomoravského kraje a zdravotní pojišťovna VZP ČR.

Na závěr dovolte, abychom poděkovali nejen všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci těchto akcí, ale také výše uvedeným sponzorům, kteří tak přispěli ke zkvalitnění průběhu těchto dopravně bezpečnostních akcí. Nemenší poděkování patří rovněž doprovodu dětí. Svou účastí rodiče dali jasně najevo, že bezpečnost jejich ratolestí při pohybu na pozemních komunikacích jim není lhostejná a přispěli tak i svým dílem ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Nakonec bychom samozřejmě chtěli poděkovat všem dětem, které se přišly na Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku zdokonalit ve svých znalostech a dovednostech.

Věříme, že dopravní akce s tímto zaměřením mohou významnou měrou přispět ke snížení počtu dopravních nehod, počtu zraněných a usmrcených na našich silnicích, které jsou podle statistických údajů Ministerstva dopravy ČR neustále příliš vysoké.

odbor vnitřních věcí

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.