Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dopravní hřiště přechází do majetku města

22. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1278×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo převzetí dopravního hřiště do majetku města formou darovací smlouvy od Centra služeb pro silniční dopravu. Pozemky, na kterých je hřiště vybudováno, jsou v majetku města a nejsou zatíženy restitucí. Město tak bude moci jako výhradní vlastník tohoto zařízení čerpat dotace na jeho obnovu v rámci mnoha dotačních titulů Jihomoravského kraje.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V současné době prochází dopravní hřiště velkou majetkovou změnou. Více jak po třiceti letech jeho provozování Centrem služeb pro silniční dopravu přechází darovací smlouvou do majetku města. Stát, potažmo Centrum služeb pro silniční dopravu, má totiž strategii, že se snaží tohoto majetku postupně zbavovat a předat ho jednotlivým městům, aby si hřiště tohoto typu spravovala sama,“ říká Ing. Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí.

“Město Blansko se nyní rozhodlo požádat o převzetí hřiště do svého vlastnictví a zastupitelstvo tento záměr schválením darovací smlouvy podpořilo. Díky tomu tedy začneme hojně využívat dotační programy z rozpočtu Jihomoravského kraje, abychom se dali do obnovy celé infrastruktury, vybavení je zde zastaralé, mobilní buňky vyžadují rekonstrukci, zvažuje se úprava asfaltového povrchu, případně i vybudování simulace železničního přejezdu. Hřiště se sice po mnoho let udržovalo, ale neinvestovalo se do něho.

Dopravní hřiště
Foto: Aktiv Besip.

Prvním úspěchem je získání dotace na vybavení dopravního hřiště a pro pořádání dopravně-bezpečnostních akcí od Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc korun, které budou použity na nákup 20 ks jízdních kol a na překážky na jízdu zručnosti. Město Blansko za tímto účelem uvolní další 43 tisíce korun, dotace tedy v tomto případě představuje 70 % celkových nákladů,“ zdůraznil Gajdošík.

Dopravní hřiště
Foto: Aktiv Besip.

„Město Blansko podle Zákona o obcích nadále zveřejní záměr, jak ho bude provozovat, zda vlastními prostředky, nebo prostřednictvím nájemní smlouvy, jak je tomu i nyní. Hřiště je velice hojně navštěvováno a záleží nám na tom, aby splňovalo veškeré požadavky nezbytné pro kvalitní dopravní výchovu našich dětí.

Ročně se zde vystřídá až 5 tisíc dětí, z toho polovina v rámci povinného vyučování pro žáky ze 4.-5. tříd základních škol, zbytek tvoří mateřské školy, mateřská centra, různá sdružení, školní družiny apod. Nejsou to však pouze děti z Blanska a jeho přilehlého okolí, za dopravní výchovou sem dojíždí i děti mimo správní obvod našeho města,“ uvedl na závěr vedoucí odboru vnitřních věcí.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019