Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Problematika centrálního zásobování teplem (CZT)

24. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1817×

Město Blansko ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s. r. o. a KA Contracting ČR s. r. o. (dříve Harpen ČR, s. r. o.) v letech 2001–2003 provedlo rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Smlouvy, které byly tehdy uzavřeny a jsou vzájemně provázány jsou na dobu určitou, 15 let od kolaudace. Tato doba uplyne dne 07.11.2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

To znamená, že k tomuto dni by měly být rovněž ukončeny stávající smlouvy o dodávkách tepla všech odběratelů napojených na CZT. Současně budou končit i další smlouvy, jako smlouvy o nájmu majetku města firmě Zásobování teplem s. r. o. a především dojde k převodu technologického zařízení firem KA Contracting ČR s. r. o. a Zásobování teplem s. r. o. do majetku města.

Problematika přechodu CZT bude složitá především díky tomu, že některé bytové domy, jichž bylo město vlastníkem a byly napojeny na CZT, byly prodány. Subjektů, se kterými bude třeba spolupracovat a hledat další řešení bude tedy více.

Město Blansko proto s dostatečnou časovou rezervou na 78. schůzi RM dne 24.06.2014 odsouhlasilo harmonogram prací spojených s převzetím CZT. Tento materiál obsahuje konkrétní kroky, kterou budou v následujících letech ze strany města učiněny, aby přechod do majetku města včetně zajištění fungování CZT byl pokud možno bezproblémový s cílem snížit cenu tepla na přijatelnou úroveň pro koncové spotřebitele.

Ing. Petr Rizner
vedoucí odboru KOM

odbor komunální údržby