Sbírka Muzea Blansko zařazena do informačního systému Ministerstva kultury

14. září 2014, ostatní, přečteno: 1416×

Na webu jsou zveřejněny informace a fotografie z osmi podsbírek, např. archelologické, historické, sbírky měřicí techniky, umělecké litiny nebo z fondu o Moravském krasu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V roce 2000 přijal Parlament České republiky zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Tento právní předpis nahradil někdejší zákon o muzeích a galeriích a zavedl centrální evidenci sbírek (CES) vedenou na Ministerstvu kultury. Do centrální evidence sbírek Ministerstvo kultury zapsalo všechny sbírky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, jejichž správci – muzea a galerie – měli ze zákona povinnost o zápis sbírek požádat.

CES je veřejně přístupným seznamem sbírek, vypovídajícím o bohatosti významné části movitého kulturního dědictví v České republice. Aby bylo možno alespoň formou náhledů zpřístupnit veřejnosti jednotlivé muzejní a galerijní sbírky, byla spuštěna webová stránka CES, kde jsou, kromě seznamu sbírek a jejich oborových částí („podsbírek“), uvedeny také další informace o CES i stručná historie sběratelství a sbírkotvorné činnosti a muzejnictví v českých zemích.

Vyhláška č. 96/2013 stanovila, že popis sbírky musí obsahovat nejen údaje vyjádřené slovně, ale také údaje obrazové. Obrazovými údaji jsou v tomto případě digitální fotografie vybraných sbírkových předmětů sbírky nebo „podsbírky“, opatřené názvem a stručným popisem sbírkového předmětu v počtu odvozujícím se od počtu sbírkových předmětů v jednotlivých „podsbírkách“.

Výběr sbírkových předmětů, jejichž fotografie doplňují slovní charakteristiku, měly jednotlivé instituce provádět tak, aby soubor fotografií co nejlépe charakterizoval sbírku nebo její oborové části. Vybrány tudíž byly předměty pro sbírku typické, které umožňují učinit si představu o celé sbírce nebo jejích oborových částech.

Návštěvník webové stránky CES tedy může zjistit:

  • název sbírky
  • údaje o vlastníkovi sbírky
  • údaje o správci sbírky, kterým je většinou muzeum nebo galerie (muzeum výtvarného umění)
  • oborové, samostatně evidované, části („podsbírky“), které sbírku tvoří
  • charakteristiku každé „podsbírky“, která obsahuje:
  • označení území, z něhož „podsbírka“ převážně pochází
  • jaké časové období „podsbírka“ převážně dokumentuje a stručnou historii „podsbírky“
  • jaké druhy předmětů a materiálů jsou v „podsbírce“ zejména zastoupeny
  • označení, zda součástí „podsbírky“ jsou kulturní památky nebo archiválie

Výklad znění vyhlášky 96/2013 upřesňovali experti do počátku letošního roku, nicméně do června 2014 kurátoři Muzea Blansko splnili zákonem požadovaný úkol a koncem srpna Ministerstvo kultury potvrdilo, že všech osm „podsbírek“ muzea bylo schváleno ke zveřejnění. Zájemce se tedy při návštěvě webové strany http://ces.mkcr.cz/ může seznámit s částí sbírkového fondu, který blanenské muzeum spravuje.

Milan Koudelka
Muzeum Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter