Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

17. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1227×

Komentáře starosty města Blanska k vybraným usnesením z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků nad nemocnicí pro vybudování nového parkoviště. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. U některých bodů je však potřeba, aby byly patřičně uvedeny. Samotní zastupitelé mají materiály k projednávaným bodům, ale pokud přijde někdo z řad veřejnosti, tak neví, o čem se jedná.

Např. k pozemkům u nemocnice bylo vysvětleno proč je město chce, proč je potřebuje, jaký je hlavní cíl koupě pozemků. Také geneze jednání s majiteli i záměr, kolik zde vznikne parkovacích míst a jak to pomůže okolí. I to byl jeden z důvodů, proč zastupitelstvo schválilo výkup pozemků v ploše cca 1 600 m².

Další důležitou věcí bylo referendum o hotelu Dukla. Vyhlášení má své náležitosti dané zákonem. Musí obsahovat odůvodnění vypsání referenda, které zaznělo jasně, protože bylo součástí usnesení. Musí tam být také vyčíslené náklady na konání referenda. My to máme ulehčené z toho důvodu, že to bylo z iniciativy zastupitelstva a díky tomu mohou být stejné volební místnosti, nemusí být odlišné volební komise, ale může být jedna a ta samá. Náklady byly nakonec vyčísleny na 150.000 Kč. Dále musí obsahovat zprávu, pokud se občané vysloví pro zbourání hotelu, kolik to bude stát a z čeho to bude hrazeno. Bylo uvedeno, že cena bude do 10 mil. Kč a bude hrazena z rozpočtu Města Blansko. A nakonec nesmí chybět ani návrh na odsouhlasení odměny členům volebních komisí.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku M. S. Blanenská na odkup plochy pod skleníky. Myslím, že většina zastupitelů pochopila celkem správně, že neodsouhlasujeme zatím žádný prodej nebo nájem této společnosti. Pouze byly vyjmenovány všechny argumenty a podklady, které tato společnost na základě zveřejněného návrhu na pronájem do výběrového řízení dodala. Zastupitelstvo bylo upozorněno na některé nesoulady, které sice neodporovaly zveřejnění záměru, ale bylo je potřeba nějakým způsobem doladit. Pověřili jsme odbor investičních věcí, aby v této věci jednal dál a zajistil, aby vše bylo v souladu se zveřejněným záměrem a hlavně v souladu s územním plánem.

Na základě tohoto usnesení se bude jednat dál a je zcela legitimní, aby tuto věc později rozhodla úplně nová politická reprezentace, která vzejde z voleb a která  bude tvořit nové zastupitelstvo. Aby staré zastupitelstvo na svém posledním jednání zavazovalo k něčemu nové zastupitele, to by nebylo férové.

Dalším důležitým bodem bylo schválení minimální sítě služeb sociální prevence. Jedná se o důležitý dokument, protože se jedná o změnu financování, kdy sociální služby již nebudou hrazeny z ministerstva práce a sociálních věcí, ale budou financovány přes kraje. Jihomoravský kraj zadal všem obcím s rozšířenou působností, aby optimalizovali minimální síť služeb sociální prevence. Tzn. vyhodnotili, které služby jsou nezbytné a mohou být zachovány a které jsou zbytné.

K tomu byl vytvořen multidisciplinární tým, který jednal s pracovníky odborů sociálních věcí na městském úřadu v Blansku i v Boskovicích a vytvořil síť, kterou musel projednat se starosty jednotlivých obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností, neboť jednou z podmínek kraje je, že obce se musí podílet určitou částí na financování těchto služeb.

Nastalo složité kolo jednání se starosty jednotlivých obcí, za které jsem pracovníkům poděkoval. Šlo o to, aby bylo možné podepsat smlouvy, že souhlasí s financováním a tím vznikl seznam zařízení, který zastupitelstvo odsouhlasilo.

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska