BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stromy Františka Kaly

7. září 2014, kultura, přečteno: 1288×

Stromy...  tiší svědkové plynoucího času. Vznosné, letité, podivuhodných tvarů. Míjíme je, nevšímáme si jejich krásy, důstojnosti a jisté urozenosti. Neumíme se zastavit a jen se kochat. O to cennější zjištění pak je, když se objeví člověk, který jim dokáže věnovat svůj volný čas, napsat o nich a jejich nádheru zachytit fotoaparátem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

František Kala, autor už třetí publikace věnované právě stromům, daroval Městské knihovně Blansko dva exempláře své nejnovější knihu, kterou si sám vydal a nazval ji „Stromy Drahanské vrchoviny“. Zaměřil se na oblast související s Českomoravskou vrchovinou, kde začal vyhledávat unikátní, památné stromy.

Seřadil je podle rodů, stromy listnaté i jehličnany, rostoucí v lesích, na polích i v obcích, evidované ochránci přírody i stromy dosud neznámé. Sesbíral informace současné i z historických písemností o již zaniklých velikánech, významných natolik, že se o některých lze dočíst v zahraniční literatuře.

Údaje o stromech doplňují zajímavosti z jejích okolí. Součástí knížky je bohatá kolekce barevných fotografií. Vyšel text určený nejen odborníkům, ale také laikům, hledajícím neobvyklá místa našeho regionu, dosud ne příliš známá.

František Kala se na vydání připravoval pečlivě. Především nespěchal. Hledal, sbíral, třídil, hodnotil, vybíral základní informace, věnoval pozornost celkové kompozici textu, kde je slovo i fotografie ve vzácné jednotě.

Doufejme, že tak jako strom, který když zestárne, zanechá po sobě potomky, i tato publikace bude mít v budoucnu pokračovatele a najdou se lidé, kteří budou přírodní bohatství naší krajiny stále připomínat.

L. Čepová

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918