Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura

28. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2141×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Část desátá: dopravní infrastruktura

Informace poskytl starosta města Mgr. Ivo Polák.

„Co se týká dopravní infrastruktury v Blansku, musíme rozlišovat komunikace, které spadají pod město Blansko a ty, které spadají pod krajskou údržbu. V Blansku nyní probíhají investiční akce, které jsou spojené s krajskou správou a údržbou silnic (to je průtah částí města Blanska Lažánky) a připravují se další akce, na kterých se krajská správa bude podílet, což je např. průtah městem Blanskem.

Silnice výhradně ve správě města Blanska byly v poslední době opravovány spíš po kouskách, namísto nákladných celkových oprav. Ale do budoucna bych si přál, aby tyto městské komunikace byly v rozpočtu prioritou už pro následující rok. V současné době je to jeden z mnoha diskutovaných bodů při sestavování rozpočtu na rok 2015.

V minulém období byl opraven například úsek silnice Masarykovy od ulice Fügnerovy po ulici Těchovskou. Nový povrch a chodníky tak má více jak polovina Masarykovy ulice. Zbývá dokončit poslední úsek po výpadovku z města. Podařilo se také opravit celou ulici Žižkovu.

Začali jsme víc dbát na výstavbu nových parkovišť. Už jsme vybudovali parkoviště u úřadu práce, dokončováno je velké parkoviště u hlavního vlakového nádraží a opravy se dočkalo parkoviště na ulici Údolní u kuželny. Poslední zmíněné parkoviště by mělo být v budoucnu ještě rozšířeno.

parkoviště u nádraží
Rozestavěné záchytné parkoviště u hlavního vlakového nádraží. Předpokládané dokončení je počátkem měsíce října.

Další parkovací místa by měla vzniknout u nemocnice, kde již byl učiněn první krok tím, že zastupitelstvo schválilo výkup pozemků. Ty budou po podepsání smlouvy majetkem Města Blansko, a tím bude možné nechat zpracovat projekt a příští rok začít s jeho výstavbou.

Výstavbu tohoto parkoviště brzdilo vlastnictví pozemků a velice složité jednání s jejich majiteli. Jsem toho názoru, že 1.000 Kč/m2 je odpovídající částka, i když některým zastupitelům se zdála vysoká. Z hlediska důležitosti vybudování nových parkovacích ploch v okolí nemocnice, kde s velkými obtížemi budeme ještě hledat nějakou vhodnou volnou plochu, je tato cena adekvátní. To, že to nakonec zastupitelstvo schválilo, tímto můj názor potvrdilo a potvrdil to také finanční výbor, který pro odkup hlasoval jednomyslně. Jsem velice rád, že zastupitelstvo k tomuto přistoupilo vstřícně a věřím, že ulicím v okolí nemocnice se díky tomu hodně ulehčí.

U nemocnice by mohlo vzniknout 122–132 parkovacích stání, existují variantní řešení. Bude nutné jednat s nemocnicí ohledně vzdálenosti parkoviště od budovy, kde jsou pokoje pacientů, aby zde nedocházelo k nadměrnému rušení klidu. Konečný počet míst vzejde z těchto jednání.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter