Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport

25. září 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1879×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část devátá: Sport

Investiční akce v oblasti sportovní infrastruktury a akce, které město v rámci tohoto odvětví podporuje, připomněl první místostarosta města Ing. Jiří Crha:

„Město Blansko vždy sport podporovalo a hodlá v tomto trendu pokračovat i nadále. Ve výčtu veškerých investičních akcí, které v tomto volebním období proběhly, bych rád začal faktem, že Město Blansko ze svého rozpočtu přispívá ročně do tohoto odvětví částkou 17 mil. korun, což je asi 4,5 % jeho celkového objemu, z toho asi 13,5 mil. korun jsou investice do provozu sportovních zařízení v majetku města a 4,5 mil. korun ve formě příspěvků na vlastní činnost organizacím a klubům, které podporujeme, ačkoli v majetku města nejsou.

Řekl bych, že největší změna v oblasti sportu nastala bezesporu tím, že Město Blansko převzalo do svého majetku v polovině roku 2011 majetek tří sportovních organizací: tehdejšího TJ ČKD Blansko, ASK Blansko a FK Blansko, čímž přispělo do oblasti sportu ročně částkou asi 3 mil. korun. Pro zajímavost bych v tomto směru rád uvedl několik statistických údajů: v roce 2013 bylo odsportováno na těchto sportovních zařízeních celkem 5 649 hodin, z toho 3 031 hodina patřila dětem a mládeži. Celkové náklady na tyto aktivity činily ročně asi 4 mil. korun, jednotlivé subjekty se pak podílely částkou asi 955 tisíc korun, což představuje 22 % nákladů, zbytek hradilo město.

V průběhu jednotlivých let vedení města výrazně podporovalo sport i úpravou sportovní infrastruktury, samozřejmostí byly nejen investice nové, ale především i běžná údržba stávajících sportovních zařízení. Např. v roce 2011 došlo k výrazné úpravě zimního stadionu a krytých lázní, kde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky v hodnotě 7 mil. korun, dále mohu zmínit výměnu oken, vchodových dveří a sociálního zařízení ve sportovní hale na ul. Mlýnské s nákladem 180 tisíc korun, nezbytné jsou i pravidelné úpravy travnatých ploch na fotbalových hřištích apod. Ve sportovní hale na ul. Údolní pak byla v tomto roce opravena střecha za 300 tisíc korun.

Fotbal – FK Blansko

V roce 2012 Město Blansko uvolnilo na sport 3,5 mil. korun. Zásadní akcí tohoto roku bylo odvlhčení haly zimního stadionu za 1 mil. 545 tisíc korun, rekonstrukce podlahy sportovní haly na ul. Údolní za 1 mil. 400 tisíc korun, úprava kuželny aj.

V roce následujícím jsme investovali do sportu celkem 558 tisíc korun na objektech, které jsou v majetku města, nicméně musím připomenout, že v rámci této kapitoly jsme navíc uvolnili vice než 1,5 mil. korun do výstavby a úprav dětských hřišť v Blansku.

A konečně letos mohu hovořit o částce 5 mil. 430 tisíc korun. Některé akce jsou již dokončeny, jiné probíhají ještě nyní. Město Blansko investovalo především do rekonstrukce kuželny v nákladu 2 mil. 900 tisíc korun. Po položení nových špičkových drah se nyní můžeme pyšnit jedním z nejmodernějších sportovišť tohoto druhu v České republice. Město totiž využilo příležitosti odkoupit se slevou moderní dráhy původně vyrobené pro MS, které se letos odehrálo v Brně. Nyní probíhá i rekonstrukce kotelny pro kuželnu a sportovní halu na ul. Údolní s nákladem asi 700 tisíc korun, a pevně věřím, že do začátku topné sezony bude již vše dokončeno a zcela v pořádku. Nemohu opomenout ani již provedenou instalaci nastavitelných košů pro basketbal v této hale v ceně 158 tisíc korun, jež byla provedena s ohledem na potřeby malých basketbalistů. Již nyní bylo také předáno staveniště ohledně rekonstrukce sociálního zařízení a úpravy herny stolního tenisu s nákladem 850 tisíc korun.

Kuželna Blansko

Do oblasti sportovní infrastruktury však patří i budování cyklostezek. V letošním roce byla dokončena cyklostezka podél řeky Svitavy s nákladem 2,2 mil. korun, v tomto případě jsme získali dotaci z ROP JV ve výši 1,8 mil. korun a dále byl předán okruh Blanenský triangl – severní cíp Sportovního ostrova Ludvíka Daňka s nákladem 800 tisíc korun, 500 tisíc korun bylo na tuto akci uvolněno z rozpočtu Jihomoravského kraje. I do budoucna počítáme s dalším budováním cyklostezek přes průmyslovou zónu a již nyní jsou zahájeny i práce na přípravě realizace I. etapy Jantarové stezky k Novému hradu.

Každoročně podporujeme řadu sportovních akcí. Zcela novou úroveň získal především Půlmaraton MK, který se za poslední čtyři ročníky dostal do TOP 10 závodů v ČR. To je pro nás velké ocenění a také velký závazek pro udržení laťky, která byla nastavena skutečně vysoko. Letos byl překonán rekord účastníků této nejen sportovní, ale i kulturně-společenské akce, kdy se přihlásilo více než 1 700 běžců. Jsem velmi rád, že se nám podařilo přilákat a hlavně aktivně zapojit blanenskou veřejnost, které je potřeba poděkovat za tak vysokou účast.

Dalšími významnými akcemi, které si zaslouží naši podporu, jsou i Memoriál Miroslava Krabičky nebo Memoriál Dana Němce ve fotbale za účasti našich partnerských měst. Město podpořilo částkou 150 tisíc korun i MS v biketrialu, které v Blansku proběhlo v roce 2013. Již druhým rokem jsme také finančně podpořili charitativní akci You Dream We Run. Novou akcí pod záštitou starosty města je Blanenská desítka, jež má právem ambice zařadit se mezi tradiční sportovní akce našeho regionu. Mohu také předeslat, že na příští rok se v Blansku připravuje mistrovství republiky v kulturistice, jehož pořadatelem bude ASK Blansko, a město se na této akci bude nepochybně také finančně podílet.

V závěru bych také rád zdůraznil, že sportu pomáháme i tím, že jakožto zastupitelé Jihomoravského kraje společně se starostou Mgr. Polákem úspěšně lobujeme za získání řady dotací v této oblasti. Podstatné je, že v programovém prohlášení bylo jedním z hlavních cílů a priorit převzetí sportovišť pod správu města, a to se podařilo,“ uzavřel Crha.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter