Dobrodružství je třeba zažít

17. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1847×

Záměr přispět k řešení nepříznivého vývoje v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže je již 14. rokem motivem realizace projektu „DOBRODRUŽSTVÍ“, který se snaží vedle zavedených administrativně represivních metod vytvořit prostor alternativnímu opatření. Je realizován v úzké spolupráci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko a týmu dobrovolných pracovníku občanského sdružení Horizont.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Neklade si pochopitelně za cíl vymýcení sociálních patologií. Tyto jevy se však snaží regulovat, pokouší se zamezit jejich vzniku a rozšíření. Je známou skutečností, že je efektivnější a správné snažit se negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody.

Proč název „Dobrodružství“?

V dnešním světě u dětí a mládeže převažuje dojem, že si dobrodružství můžeme koupit nebo virtuálně prožít na počítačových hrách. Ale ještě horší situace však nastává, když se děti snaží hledat dobrodružství v páchání vandalismu, trestné činnosti nebo v experimentech s alkoholem či jinou drogou.

Ubylo přirozených okolností, kdy byl člověk nucen bojovat o svou holou existenci a zanikly procesy, které dříve připravovaly a uváděly mladé lidi do života dospělých. Došlo k úbytku přímých zkušeností, spotřební přístup k životu omezuje samostatné rozhodování a aktivitu. Ve vzdělávání převažuje zaměření na pasivní reprodukci získaných vědomostí a rodiče se všemožně snaží dětem usnadňovat cestu do života.

Skutečnost, že ubývá příležitostí prožít běžná přirozená dobrodružství, která mohou v mnohostranném výchovném procesu vést k aktivnímu pojetí přístupu k životu či řešení problémů, ovlivnila vedle své vlastní programové náplně i výběr názvu projektu prevence kriminality. Kontinuální realizace probíhá formou krátkodobých víkendových pobytů a letního tábora. Program, mimo obvyklé činnosti při pobytu v přírodě, obsahuje také prvky, které umožňují dětem překonat jistou dávku strachu a zažít pocity vzrušení a napětí. Jejich smyslem je umožnit poznaní sama sebe, svých schopností, vloh, hranic a limitů. Umožňují aktivně řešit vzniklé situace, poznat kouzlo vzájemné mezilidské spolupráce, "zkoušet" věci, o kterých jsme si mysleli, že je nikdy nedokážeme. Dětem tak pomáhají zvyšovat jejich sebedůvěru, sebepojetí a sebevědomí. Výběr účastníků na těchto akcích cíleně provádí kurátoři pro mládež a terénní sociální pracovnice. Nejedná se o nějaké masové akce. S ohledem na individuální přístup jsou kapacitní možnosti limitovány dle typu aktivit, u víkendových pobytů maximálně do počtu 16 dětí na letním táboře 24 dětí.

Akce v prostředí přírody a prožívané v kolektivu se stávají pro zúčastněné nejen nevšedním zážitkem, ale současně neformálním prostorem pro sociální učení, často potřebným pro získání v sebe a ostatní lidi. První letošní akce proběhla na jaře a byla tématicky zaměřena na poznání geograficky blízkého, přesto pro zúčastněné děti často jen málo známého okolí. Jako základna opět posloužila turistická ubytovna na Obecním úřadě ve Vilémovicích. V nedalekém opuštěném lomu Velká dohoda se odehrál program lanových aktivit na nízkých i vysokých překážkách. Nechyběla turistická část s výpravou na zříceninu hradu Holštějn, prolézání jeskyní, bubnování a písničky.

Stěžejní akcí letošního roku se o prázdninách stal tábor na vodácké základně v Soběšíně. K týdnu ve stanech na břehu řeky nedaleko Českého Šternberka zde již tradičně patří pramice, kanoe a hlavně celotáborová etapová hra. Ta letošní proměnila řeku Sázavu v divoký kaňon řeky Rio Urique na Severozápadě Mexika. Sedm dní zde žily děti jako příslušníci legendárního kmene Tarahumarů. K získání pravého indiánského jména nestačila jen účast v hrách a soutěžích a splnění zkoušek zálesáckých dovedností. Nedílnou součástí táborového života bylo udržovat pořádek ve stanu, zvládat služby v kuchyni i noční hlídky, bylo nutné nachystat dřevo, dovézt pitnou vodu či odvézt odpadky.

Projekt DOBRODRUŽSVÍ 2014 podporovaný z rozpočtu Jihomoravského kraje a Města Blanska bude mít v nejbližší době pokračování během víkendových akcí v malebném prostředí svratecké pahorkatiny v okolí obce Chlébské a závěrem roku tradičně u koní na ranči Kameňák nedaleko Doubravice.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter