Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů

9. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1126×

S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Obecně platí, že mandát člena zastupitelstva končí prvním dnem voleb. To se však netýká rady, jejíž součástí je i starosta a místostarostové města. Ti budou své pravomoci vykonávat i po ukončení funkčního období zastupitelstva, a to až do zvolení nové rady obce a tedy i nových představitelů města,“ objasnil Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko.

„Dříve toto v zákoně o obcích nebylo ošetřeno, tudíž panovalo určité bezvládí, kdy pouze starosta města měl určité pravomoci, rada však nikoli, proto často docházelo k různým problematickým situacím, které bylo nutné řešit. Od roku 2000 je však v zákoně o obcích přesně stanoveno, jaké je funkční období jednotlivých obecních orgánů.

Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města se vytvoří minimálně dva výbory povinné ze zákona, tedy kontrolní a finanční. Je možné vytvoření i dalších výborů, v Blansku však pracují pouze tyto dva. Stejně tak rada města si po zahájení svého fungování stanoví komise jakožto svůj poradní orgán,“ doplnil tajemník MěÚ Blansko.

red

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.