Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů

9. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1930×

S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Obecně platí, že mandát člena zastupitelstva končí prvním dnem voleb. To se však netýká rady, jejíž součástí je i starosta a místostarostové města. Ti budou své pravomoci vykonávat i po ukončení funkčního období zastupitelstva, a to až do zvolení nové rady obce a tedy i nových představitelů města,“ objasnil Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko.

„Dříve toto v zákoně o obcích nebylo ošetřeno, tudíž panovalo určité bezvládí, kdy pouze starosta města měl určité pravomoci, rada však nikoli, proto často docházelo k různým problematickým situacím, které bylo nutné řešit. Od roku 2000 je však v zákoně o obcích přesně stanoveno, jaké je funkční období jednotlivých obecních orgánů.

Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města se vytvoří minimálně dva výbory povinné ze zákona, tedy kontrolní a finanční. Je možné vytvoření i dalších výborů, v Blansku však pracují pouze tyto dva. Stejně tak rada města si po zahájení svého fungování stanoví komise jakožto svůj poradní orgán,“ doplnil tajemník MěÚ Blansko.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter