Opravy a údržba pozemních komunikací

8. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2262×

Opravy pozemních komunikací jsou prováděny jednak jako běžné opravy a dále jako velkoplošné opravy a samostatné akce oprav. V rámci běžných oprav, které představují lokální opravy povrchu místních komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa), byly doposud provedeny práce v objemu 2.849 tisíc korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Velkoplošné opravy komunikací a samostatné akce byly prozatím v letošním roce realizovány ve výši 3.674 tis. Kč.

Jmenovitě se jednalo o opravu komunikace a dlážděných ploch na ulici Křížkovského, opravy komunikace ve směru na Češkovice, opravu lávky u koupaliště, opravu chodníků na ulici Hybešově, Husově, Údolní a na náměstí Míru.

V současné době jsou rozpracované opravy chodníků v městské části Dolní Lhota, Hybešova – u kina, v úseku ulic Chelčického-Havlíčkovy a oprava zpevněných ploch za budovou Městského klubu důchodců na ulici Dvorské. Dále je zadaná oprava chodníku podél bytových domů na ulici Čapkově a zpevněných ploch u bytového domu Sadová 90.92.94 v celkové výši 2.620 tis. Kč. Rovněž tak jsou zadané opravy cest v zahrádkářských oblastech Žižlavice, Češkovice a Zborovce s celkovým rozsahem 1.550 tis. Kč.

Na údržbu zařízení a příslušenství komunikací byla vynaložena částka ve výši 515 tis. Kč. Zde se jedná o údržbu silničního zařízení (svodidla, zábradlí, zařízení pro odvodnění, stabilizaci komunikací, apod.), mostní objekty, dopravní značení, zřízení pro chodce (bezbariérové úpravy, schody a další doplňující vybavení). Rozpracované práce představují objem 645 tis. Kč. Zde se jedná o opravy schodů a obnovu vodorovného dopravního značení.

Zbývající práce určené k realizaci v tomto roce mají objem 567 tis. Kč.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter