Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska

29. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2280×

Uskuteční se v úterý 4. listopadu v 15:30 hodin ve velkém sále Dělnického domu, na ulici Hybešova 1.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu
 3. Schválení programu
 4. Volba volební komise
 5. Volba starosty města
 6. Volba místostarostů
 7. Volba členů rady města
 8. Jmenování zástupce města do „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
 9. Určení zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blanska
 10. Rozpočtové opatření
 11. Závěrečné slovo starosty
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter