BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na výstavu: Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 1915–1919

2. října 2014, kultura, přečteno: 1487×

O první světové válce víme téměř vše, co se týká válečných střetů a jednání znepřátelených stran, ale nevíme téměř nic o životě civilního obyvatelstva. Válkou bylo postiženo stejně jako vojáci. Na ženách, dětech a starcích zůstala starost nejen o sebe, hospodářství, ale i o zabezpečení armády. Do této situace přicházeli lidé, kteří byli vystěhováni z míst, kde vzplanula ohniska války.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dne 10.10.2014 v 17:00 hod. bude v Dělnickém domě zahájena výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 1915 –1919. Současně představí autoři Ivana Bojdová, Eva Šebková a Karel Šebek svoji knihu Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915–1919. Vernisáže se zúčastní představitelé našeho regionu a italská delegace z Tridentska.

Výstava i kniha je věnována u nás takřka zapomenuté historii italských uprchlíků. Přišli k nám v r. 1915 z jižních svahů Alp, z Tridentska, a zůstali u nás až do r. 1919. Byli to říšští občané, kteří museli opustit svůj domov kvůli válce. Přes všechny útrapy, které je zde potkaly, považovali tito lidé za štěstí, že mohli válečná léta prožít v našich zemích. Vzpomínky na tuto dobu přežívají dodnes a potomci uprchlíků s úctou navštěvují místa pobytu svých předků.

italští uprchlíci pozvánka na výstavu

Eva Šebková

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918