Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V dřevěném kostele požehnají svatostánku

28. října 2014, ostatní, přečteno: 1515×

Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostela v Blansku bylo završeno restaurováním a umístěním původního svatostánku v lodi kostela.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V neděli 2. listopadu v 9:00 hodin se uskuteční zcela mimořádná slavnost žehnání svatostánku. V kostele uvítají patriarchu celé církve  ThDr. Tomáše Buttu, který požehnání provede za asistence místního faráře Martina Kopeckého.

Ikony a celý ikonostas v blanenském kostelíku, datované svým vznikem do druhé poloviny 18. století, byly  v letech 2007–2012 postupně restaurovány za pomoci dotací Jihomoravského kraje, města Blanska i vlastních peněz farnosti a obětavých dárců.

Veškeré ikony, ikonostas i svatostánek restaurovala akademická malířka Renata Bartoňová a řezbář a pozlacovač pan Petr Bortlík. Práce proběhly pod odborným dohledem Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně.

interiér dřevěného kostela
Foto: archiv kostela

V roce 2013 jsme získal kostel příslib dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Moravský kras. Restaurování bylo dokončeno v srpnu 2014. Bylo ještě třeba vyřešit umístění svatostánku v interiéru kostela. Vše se podařilo vyřešit tak, že svatostánek bude v kostele důstojně umístěn.

Eucharistický svatostánek nebo také sanktuárium (případně sanktuář), je nejposvátnější místo v kostelích určené pro ukládání liturgických nádob s eucharistie. Do sanktuária má přístup pouze kněz nebo člověk knězem pověřený, nesmí do něj nic vkládat, brát nebo s ním jakkoli jinak manipulovat nikdo jiný.


Dušičkové bohoslužby v dřevěném kostele v Blansku:

V čase vzpomínek na naše blízké zve církev na sváteční setkání:

  • v pátek 31.10. v 17:30 hodin slavnost reformace
  • v sobotu 01.11. v 17:30 hodin Všech svatých se vzpomínkou na zemřelé v letošním roce 2014
  • v neděli 02.11. v 9:00 hodin s žehnáním svatostánku 
  • v neděli 02.11. v 17:30 hodin Všech zesnulých se vzpomínkami na všechny zemřelé.

Martin Kopecký, farář