Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce

8. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1615×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Část jedenáctá: Investiční akce

Informace o investičních akcích poskytl starosta města Mgr. Ivo Polák.

V poslední době se podařilo realizovat mnoho investičních akcí. Patří mezi ně parkovací stání, opravy chodníků, komunikací, výstavba cyklostezek včetně propoje na sportovním ostrově a vytvoření kvalitního okruhu, který slouží sportovnímu vyžití občanů města.

Podařilo se také zateplit budovy v majetku města. Nyní již probíhá zateplení ZŠ Salmovy, ale připravovány jsou další dvě školy, a to ZŠ Dvorská a ZŠ Erbenova. „Určitě bych chtěl zmínit dokončení opravy zámku. Dnes, po všech opravách, můžeme říct, že zámek je chloubou města,“ zdůrazňuje starosta města Ivo Polák. Opraven byl za pomoci peněz z Norských fondů v první fázi a z Regionálního operačního programu ve druhé fázi.

hřiště v Dolní Lhotě
Pracuje se na úpravách hřiště v Dolní Lhotě. Hotový je zatím tenisový kurt. Další práce prozatím zastavil vytrvalý déšť, který rozmáčel okolní terén.

Významnou akcí je výměna drah v kuželně, což ocení především závodní kuželkáři. Na starých dráhách by nemohli pořádat závody, protože by již nedostali výjimku a licenci na pořádání. Mohli by zde trénovat, ale nemohli by zde pořádat ani ligové ani mezinárodní závody. Město využilo možnosti odkoupit špičkové zlevněné dráhy z mistrovství světa. Do provozu v Blansku byly uvedeny teprve nedávno.

Tím, že sportoviště přešla pod správu města, se určitě ulehčilo sportovcům z hlediska údržby těchto zařízení. Mnoho finančních prostředků bylo ze strany města investováno například do fotbalu. Hřiště na ulici Údolní se dočkalo revitalizace trávníku, mnoha oprav a vydláždění cesty. „To sice ještě není dokončené, ale nelze vše udělat naráz,“ přiznává starosta.

Nemalé prostředky byly investovány do modernizace nemocnice. Zde byly investovány prostředky jak z rozpočtu města, tak z rozpočtu Jihomoravského kraje, se kterým se daří v této oblasti spolupracovat. „Dokladem toho je i prohlášení pana hejtmana, že se zasadí o to, aby do Nemocnice Blansko a Nemocnice Boskovice šlo z rozpočtu v dalším volebním období na modernizaci a obnovu přístrojové techniky pět milionů korun, které budou mandatorními výdaji Jihomoravského kraje,“ připomíná starosta Polák hejtmanovo prohlášení.

Na druhou stranu ho nepřeceňuje: „Je to celkem velký dluh Jihomoravského kraje vůči našim nemocnicím, protože byť jsou to městské nemocnice, jsou signatáři memoranda o zachování zdravotnické sítě v Jihomoravském kraji a účastnili jsme se optimalizace, což znamená, že jsme vycházeli vstříc Jihomoravskému kraji a rušili v naší nemocnici lůžka. Určitě nejsme o nic horší než nemocnice krajské, kam plynou milionové či stamilionové částky na investice. Jsem velice rád, že to u nás pan hejtman uvedl a věřím, že nezůstane jen u proklamací. Pokud bych měl být na městě i v dalším období, tak se maximálně zasadím, aby se toto stalo skutečností.“

Další letos dokončené nebo rozpracované investiční akce:

 • chodníky a zpevněné plochy v Lažánkách
 • autobusové zastávky – Žižlavice Těchov, dlažba Klepačov
 • rekonstrukce komunikace – Obůrka
 • chodník a autobusová zastávka – Olešná
 • propojení okruhu cyklostezky na sportovním ostrově
 • II/374 Blansko – průtah (zahájí letos)
 • parkoviště u vlakového nádraží
 • rekonstrukce mostu na sportovní ostrov
 • komunikace ke Slunci – Těchov
 • dopravní a technická infrastruktura pro RD – Zborovec
 • cyklostezky IV. etapa – za OD Billa
 • regenerace sídliště Sever
 • parkoviště vedle úřadu práce

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter