Velké parkoviště u hlavního vlakového nádraží už mohou řidičí využívat

8. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 5273×

Do užívání bylo parkoviště dáno ve středu 8. října. Kapacitně je připraveno pojmout 208 osobních automobilů. Parkoviště je na nové ulici Edvarda Beneše.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Stavbu o celkových nákladech cca 16,2 mil. Kč vč. DPH realizovala společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o. Zahrnovalo to mj. komplexní revitalizaci veřejného prostranství v oblasti dopravního uzlu města.

V ulici u hlavního nádraží parkují přes den především řidiči z okolních obcí dojíždějící za prací do Brna. Stará a úzká silnice byla téměř vždy zaplněná a mnohdy bylo obtížné najít místo k zaparkování. Řidiči tak nechávali vozy v okolních ulicích a na parkovištích obchodních domů poblíž vlakového nádraží. Nové parkoviště by nyní mělo nabídnout dostatek prostoru a díky velkému kruhovému objezdu v jeho středu také zklidnit a zjednodušit průjezd tímto územím.

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

Kromě vybudování parkoviště pro 208 osobních automobilů s integrovanou obslužnou kruhovou křižovatkou, jakožto optickým oddělovačem hmoty zaparkovaných automobilů a funkčním prvkem umožňujícím otáčení autobusů a zklidňujícím automobilovou dopravu jsou součástí stavby zejména další stavební objekty: zastřešené stání pro cca 15 kol, záliv pro taxislužbu a pro krátkodobé zastavení pro vyložení nákladů a osob, využitelný taktéž pro případné výlukové autobusy, nebo zastávka Krasobusu vč. přístřešku.

„V prostoru mezi řekou a parkovištěm byl vybudován šlapákový chodník o délce asi 178 m, dále byly provedeny úpravy a opravy zpevněných komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, přeložky a úpravy vedení inženýrských sítí, sanace podloží, a doplněn drobný mobiliář zastoupený lavičkami umístěnými podél řeky a odpadkovými koši. Sadové úpravy areálu přinesly 52 ks nových stromů,“ vyjmenoval starosta další práce a mj. také nové prvky, které dotvářejí celkový vzhled a přispívají ke komfortnímu využití areálu parkoviště a jeho okolí.

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

parkoviště u vlakového nádraží

Při úpravách prostoru byly využity různorodé materiály – beton, kámen, asfaltový beton a další. Odvodnění plochy je řešeno převážně vsakem, a to prostřednictvím vsakovací betonové dlažby, vsakovacích mříží nebo žulových kostek. Celková plocha řešeného území činí asi 10 500 m2.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter