Vrácení dotace na provoz kompostárny nehrozí

1. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2286×

Rada města Blanska vzala na vědomí stanovisko SFŽP ČR ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“, díky kterému není nutné zamýšlené snížení kapacity blanenské kompostárny. Vrácení dotace ve výši 17 mil. korun tedy městu nehrozí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„O snížení kapacity kompostárny jsme uvažovali z důvodu udržitelnosti projektu, ve kterém bylo stanoveno, že v průběhu pěti let se musí zařízení naplnit podle zadaných parametrů tak, abychom nebyli nuceni vrátit získanou dotaci. Když totiž kompostárna zahajovala v roce 2011 svůj zkušební provoz, bylo sem uloženo 500 tun bio-odpadu a její celková kapacita je 2173 tun,“ uvedl Ing. Jiří Crha, místostarosta.

„Snažili jsme se o maximální propagaci tak, aby se kompostárna rozjela. Naštěstí se to podařilo a množství dováženého bio-odpadu se postupně navyšovalo. V roce 2012 zde bylo zpracováno 1012 tun, v roce následujícím pak 1646 tun. Chtěli jsme tedy dosáhnout snížení právě na 1600 tun, ze Státního fondu nám však zatím došla pozitivní zpráva, že již vloni se nám podařilo splnit naplnitelnost zařízení na 75 %, respektují totiž určitou toleranci. V letošním roce bude naplněna kompletně, už dnes se totiž naplnění pohybuje kolem 2000 tun, a to máme před sebou ještě zbytek září a říjen,“ doplnil Crha.

Bio-odpady zpracovávané v blanenské kompostárně nepocházejí čistě z Blanska samotného (to dodává asi 500-800 tun). Materiál je sem přivážen i z okolních obcí a jinými subjekty, pravidelným dodavatelem je i Sdružení obcí z Tišnovska apod.

Město Blansko také organizuje ve dvoutýdenních intervalech pravidelný svoz pytlového odpadu. Lidé, kteří sem dodají bio-odpad, si mohou odvézt kompost zdarma ve stejném množství.

Provozní doba kompostárny: PO 10-17, ST a PÁ 8-14, mimo tyto dny včetně soboty je pak možné materiál uložit na překladiště.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter