Výčet akcí oprav v rámci rozpočtu města na rok 2014

13. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1171×

Doposud byly v letošním roce realizovány jmenovité akce oprav chodníků v městské části Dolní Lhota, ulic Husovy, Hybešovy (u soudu), Údolní, Havlíčkovy – nám. Míru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dále byla provedena oprava komunikace na ulici Křížkovského a úprava lávky u koupaliště.

Dokončena byla rovněž oprava chodníků u bytových domů na ulici Čapkově a na ulici Hybešově (u kina).

V druhé polovině měsíce října bude dokončena oprava zpevněných ploch u domu Klubu důchodců a Galerie města Blanska. V závěru tohoto měsíce a v první polovině měsíce listopadu pak budou provedeny opravy cest v zahrádkářských oblastech Obecná, Žižlavice a Češkovice.

Kromě těchto jmenovitě uvedených oprav byly prováděny i lokální opravy komunikací v celkovém objemu 2.365 tis. Kč. Rovněž tak byly realizovány lokální opravy chodníků s doposud vynaloženými prostředky ve výši 1.208 tis. Kč.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


28.07. 09:00 h, zámecký park
Gulášobraní – 5. ročník