Výsledky referenda o zbourání, či zachování hotelu Dukla

11. října 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 8099×

Blanenští občané v referendu rozhodovali o osudu hotelu Dukla na náměstí Republiky. V něm se vyjádřili pro jeho zbourání. Podle počtu hlasů je referendum závazné.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Celkové výsledky místního referenda o dalším osudu hotelu Dukla v Blansku konaného ve dnech 10. - 11. 10.2014

Místní komise po přezkoumání všech zápisů okrskových komisí zjistila celkové výsledky hlasování o otázce: Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla na náměstí Republiky v Blansku a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“

Celkový počet hlasovacích okrsků v obci:

30

Celkový počet okrsků, které předaly výsledek hlasování:

30

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob:

16 751

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky:

7 081

Celkový počet odevzdaných úředních obálek:

7 069

Celkový počet platných hlasů v obci:

7 029

Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO:

5 319

Celkový počet platných hlasů pro odpověď NE:

1 673

Celkový počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování:

37

ANO: 5 319

NE: 1 673

Zdrželo se: 37

Dle § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) je třeba k platnosti rozhodnutí v místním referendu účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (tj. 5 863 ). Tato podmínka byla účastí 7 081 osob splněna a místní referendum tak je platné. 

Dle § 48 odst. 2 zákona je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo a orgány obce závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (tj. 4 188). Tato podmínka byla tím, že pro vítěznou variantu ANO hlasovalo 5 319 osob splněna a rozhodnutí o této otázce tak je závazné.

Občané města Blansko tedy většinou hlasů v místním referendu rozhodli, že stavba hotelu Dukla na nám. Republiky bude na náklady města odstraněna a vzniklé prostranství revitalizováno. Rozhodnutí je pro orgány města závazné.

V Blansku dne 11.10.2014

Mgr. Jiří Kučera
předseda místní komise pro hlasování

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter