Zisk z ceny vody je u VAS minimální

10. října 2014, ostatní, přečteno: 1802×

V minulých dnech deník Mladá fronta DNES zveřejnil článek s titulkem „Až třetina z ceny vody jde na zisk vodáren. Vytvořený zisk z vodného a stočného často mizí v zahraničí.“ Reakcí na tento článek bylo vyjádření VAS v tom smyslu, že nakládání se ziskem u vodárenských společností je rozdílné. Znatelné je to například právě na jižní Moravě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Konkrétně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., která provozuje vodovody a kanalizace na území bývalých okresů Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, je v této oblasti výjimkou. Není vlastněna žádnou zahraniční společností, 100 % zisku tak zůstává v českých rukou. A to nikoliv soukromých vlastníků, ale měst a obcí.

Od konce roku 2012 se podařilo sjednotit akcionářskou strukturu do podoby jednoho vlastníka akcií – Svaz VKMO s. r. o., jehož podílníky jsou jednotlivé svazky měst a obcí. Toto sjednocení s sebou přineslo i tvorbu strategie společnosti na dalších 5 let. Podstatou je poskytovat vysokou kvalitu služeb pro zákazníky, řádně se starat o svěřený (pronajatý) majetek od municipálních vlastníků a využití výsledků racionalizačních opatření pro další rozvoj infrastruktury,“ objasnila Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingu a komunikace VAS, a. s.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. dosahuje jednu z nejmenších procentuálních výší zisku v České republice. To umožňuje především nastavená cenová politika s maximalizací profitu pro vlastníka infrastruktury, a tím i zpětné možnosti obnovy infrastrukturního majetku. I tento minimální zisk na úrovni 1–3 % umožňuje být stabilním partnerem provozování vodovodů a kanalizací a umožnil v letošním roce vyplatit akcionáři dividendu, která nejenže zůstává na území České republiky, ale je následně použita zpět k financování rozvoje obhospodařovaných vodohospodářských staveb Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

„Vlastníci infrastruktury, tedy města a obce, jsou příjemci dotací z Evropské unie či národních zdrojů, které byly využity pro budování nových vodovodů a kanalizací a především k rekonstrukcím stávajících objektů čistíren a úpraven vod tak, aby splnily přísné normy v ochraně životního prostředí. Zisk dotací s sebou nese i druhou stranu mince – závazek nárůstu cen. Tento nárůst cen má vytvořit v budoucnosti, v době životnosti budovaných dotačních akcí, takové zdroje, aby tyto dotace již nebyly potřeba. Závazek české strany byl v rámci Operačního programu životní prostředí, aby ceny rostly meziročně o 5 % nad úroveň inflace, což je reálně cca o 7 %. V prvním pololetí letošního roku jsme vyjednali snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což by do budoucna mělo vést ke zpomalení růstu ceny vody,“ uzavírá Šebková.

red 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter