Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hotel Dukla bude odstraněn do konce října příštího roku

14. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1665×

Rada města Blanska schválila na svém zasedání dne 11. listopadu harmonogram prací spojených s odstraněním hotelu Dukla, o kterém rozhodli občané města v rámci referenda. Jeho výsledek je pro vedení města závazný a finanční prostředky spojené s demolicí objektu nesmí přesáhnout stanovenou částku 10 mil. korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Vlastní odstranění hotelu Dukla se uskuteční v období duben-srpen příštího roku. Dále bude následovat úprava takto vzniklého prostranství, a to během měsíců září a října 2015. Do té doby samozřejmě proběhnou nezbytné přípravné práce, zejména dvoukolové výběrové řízení na firmu, která bude tyto práce provádět,“ uvedl Ing. Jiří Crha, 1. místostarosta města Blanska.

„Je nutné počítat s tím, že tato akce zasáhne do života města, naší snahou však bude dosáhnout minimálního omezení provozu v centru Blanska za maximálních bezpečnostních opatření. To bude jedno z hlavních kritérií, ke kterým budeme přihlížet při výběrovém řízení.

Provoz hotelu Dukla bude ukončen k 31.03.2015. Rada města přijala jistá opatření a stanovila úkoly pro jednotlivé odbory úřadu s tím související. Jedním z nich je písemně informovat do konce listopadu stávající nájemníky o ukončení provozu zařízení. Se všemi ubytovanými bude projednána možnost náhradního ubytování za obdobných podmínek, ať už v Blansku samotném, nebo v Brně v jednom ze zařízení bývalé nájemkyně hotelu. V současné době je v hotelu Dukla ubytovaných asi 60 osob, z nichž zhruba 13 je z Blanska,“ upřesnil Crha.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918