Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město prověřilo bezpečnostní situaci na základních a mateřských školách

28. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 951×

V návaznosti na tragédii, ke které došlo v měsíci říjnu ve Žďáru nad Sázavou, proběhla bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. Byli na ni přizváni i starostové obcí s rozšířenou působností, aby se mohli podílet na koordinaci dalšího postupu v oblasti bezpečnosti na školách. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že v Blansku by všechny základní i mateřské školy v zásadních otázkách bezpečnosti obstály.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Město Blansko oslovilo po této tragické události ředitele všech blanenských základních a mateřských škol, aby se sešli s Ing. Crhou, v jehož gesci je oblast školství. Účelem tohoto setkání bylo zjištění, do jaké míry je na našich školách zajištěna bezpečnost žáků. Mohu říct, že všechna základní bezpečnostní opatření zde fungují poměrně dobře, nicméně víme o některých bodech, které je ještě nutné dořešit a do budoucna lépe zabezpečit,“ zdůraznil Mgr. Ivo Polák, starosta Blanska.

„Jedním z výstupů tohoto jednání s vedením města bylo např. zabezpečení zadních vchodů do škol, které byly dříve průchozí, především pak v ranních hodinách. Vstup do školy by měl být nově kontrolován pedagogickým dozorem, případně školníkem. Jiná je samozřejmě situace v mateřských školách, kde je nastolen zcela odlišný režim, mateřinky jsou během dne uzamčeny a pro vstup je nutné se ohlásit.

Souběžně s kontrolou funkčnosti bezpečnostních opatření vedením města proběhly i prověrky škol ze strany České školní inspekce. Jejich výsledky se v těchto dnech vyhodnocují pro potřeby Ministerstva školství, které je následně předloží jednotlivým krajům,“ uzavřel Polák.

red

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav