Nový kabát získají v příštím roce další dvě blanenské základní školy

28. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1597×

V nejbližší době čekají město Blansko tři zásadní investiční akce v oblasti školství. Do léta příštího roku proběhne zateplení budov ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy, dále pak rekonstrukce kotelny na ZŠ Salmově. Městu se podařilo získat na tyto akce nezanedbatelné finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„V rámci koncepce postupného snižování energetické náročnosti budov město Blansko podalo žádost o dotaci na zateplení dalších dvou základních škol, konkrétně ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Obě tyto žádosti byly úspěšné a v obou případech nám byla přiznána dotace ve výši 80 % z uznatelných nákladů,“ uvedl Ing. Jiří Crha, 1. místostarosta města Blanska.

„Podstatné je, že se městu podařilo zařadit do těchto nákladů i výdaje z minulosti, spojené s výměnou oken na těchto školských zařízeních. Na ZŠ Dvorské k ní došlo v roce 2011, náklady se tehdy pohybovaly kolem 6 mil. korun, na ZŠ Erbenově byla okna vyměňována ve více etapách a výsledná částka tehdy dosáhla 2 mil. korun. Celková výše dotace na zateplení těchto škol tedy dosahuje téměř 24 mil. korun. Město Blansko se bude podílet na těchto akcích do výše 4 mil. korun, naše účast je tedy asi jen 17procentní. Práce se rozběhnou již v jarních měsících a předpokládám, že by měly být dokončeny do konce prázdnin.

Třetí akcí, která nás v příštím roce čeká, je také rekonstrukce kotelny nyní nově zateplené ZŠ Salmovy, i v tomto případě využijeme dotace z Operačního programu Životní prostředí. Půjde o kompletní výměnu zdroje tepla a ohřevu teplé vody, nová ekologická plynová čerpadla přijdou zhruba na 11 mil. korun, z vlastních zdrojů město uhradí max. 2 mil. korun,“ doplnil Crha.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter