V uších mi zní Brahmsovo requiem

28. listopadu 2014, kultura, přečteno: 2415×

Je listopadové dopoledne, Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko nasedá do autobusu a odjíždí na turné do německých měst Wiesbadenu a Waldsassenu. Na programu je Německé requiem od J. Brahmse. Jedu poprvé s nimi a jsem plná očekávání – provedení dvou dirigentů, dvou sborů a dvou různých orchestrů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po příjezdu do Waldsassenu a večeři nás čeká zkouška se sborem Basilikachor Waldsassen, který diriguje Andreas Sagstetter. Přijetí německého sboru je velice vřelé, všem se zpívá dobře a při následném přátelském posezení i s německým dirigentem, se probere spousta věcí.

Ráno vyrážíme do Wiesbadenu, abychom se secvičili s Filharmonií Hradec Králové a sólisty Qiu Ying Du – soprán, Joachim Goltz – baryton. Zpěváci sboru z Wiesbadenu jsou v projevu více temperamentnější než waldsassenští a k mému překvapení si dirigent Thomas J. Frank vyžádá, že některé části requiem bude zpívat jen sbor Rastislav a pouze vybraní členové sboru z Wiesbadenu.

Rastislav

Další den následuje znovu zkouška a nácvik nástupu sboru – wiesbadenští jsou velice důkladní, co se organizace vystupujících týče.  Večer otevírá „Tragická overtura, Op. 81“ taktéž J. Brahmse. Následuje samotné requiem.

Jak napsal deník Wiesbadener Kurier: „Plný a celistvý český zvuk prodchnul chrám. Frank dirigoval s nejvyšší rytmickou precizností, zároveň byla interpretace plynulá. Velmi čistě byly provedeny nástupy hlasů, na klidných místech posluchače mrazilo. Prosebně zpíval baryton Joachim Goltz v ‚Andante moderato nazývající třetí část, silný a jemný soprán přestavila Qui Ying Du v páté části, která pojednává o konečnosti žití. Provedení poskytlo romantickou atmosféru svitu měsíce. Na konci všechny mrazilo, když umírání došlo v akt rozloučení. Obrovský aplaus…“ Netřeba nic dodávat – byl to nezapomenutelný zážitek.

Ještě v noci se Rastislav přesouvá zpět do Waldsassenu, aby hned dopoledne usedl ke zkoušce s Festivalovým orchestrem Waldsassenu, sólisty Norou Lentner – soprán, Thomasem Stimmelem – baryton a sborem Basilikachor Waldsassen. Dirigent Andreas Sagstetter i celý sbor se zdá být umírněnější a v projevu více kultivovaný.

Rastislav

A stejný je i vlastní koncert. Atmosféra v barokní waldsassenské bazilice je velice slavnostní.

Smrt a úvahy o ní. Deník Oberpfalznetz uvedl: „Hned na začátku posluchači vědí, že je čeká nevšední hudební zážitek. ‚Selig sind, die da Leid tragen‘ – Blahoslavení jsou, kteří trpí, je od sboru a orchestru niterně a s výrazem předáno. Zvláště působivé pomalu a v pochodovém rytmu Denn alles Fleisch ist wie Gras (Neboť veškeré tělo je jak tráva), je provedené výtečně unisono v hlubokých hlasech sboru. Skvělé dynamické vyjádření vytváří Sagstetter minimalistickými gesty až k nástupu sopránů, které dovede do zářivého vícehlasu. Oba sólisté Nora Lentner (soprán) und Thomas Stimmel (bas) se vyznačují dobrou artikulací a čistým zpěvem. S velkou hlasitostí a přesto citlivě zpívá Thomas Stimmel Herr, lehre doch mich (Pane, dej mi vědět). Nora Lentner nechává slyšet utrpení, naději a radost v části Ihr habt nun Traurigkeit (Nyní máte trápení). Sagstetter krásně vsazuje sbor do sólových hlasů. Jemné zvuky harfy a precizní tympány, také žestě a flétny tvoří přesvědčivé melodie. Smyčce a dobře znějící čela přispívají k harmonickému obrazu.“ Smrt je překonána. Následuje opět obrovský aplaus...

Velké poděkování patří všem účastníkům zájezdu. Speciální poděkování za trpělivou přípravu pak dirigentu Jaroslavu Martináskovi.

Rastislav

Zároveň připojuji pozvánku na tradiční vánoční koncert souboru Rastislav a jeho hostů, který se uskuteční 26. prosince od 16:00 hodin v kostele sv. Martina v Blansku. Zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby na zahájení jubilejního roku tohoto skladatele. V roce 2015 si připomeneme 250. výročí jeho narození a 200. výročí úmrtí.  Místenky k sezení budou k dispozici v předprodeji v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově od 05.12.2014.

Irena Petrželová