Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Cena Jihomoravského kraje pro Jaroslava Martináska

4. prosince 2014, kultura, přečteno: 1358×

První prosincové úterý letošního roku byly na zámku v Mikulově uděleny Ceny Jihomoravského kraje 2014 významným osobnostem kulturního i společenského života. K oceněným významným osobnostem Jihomoravského kraje se letos přidal i hudebník, učitel hudby, umělecký vedoucí komorního orchestru Musica Nova a dlouholetý sbormistr Smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko pan Jaroslav Martinásek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jaroslav Martinásek

Za svůj přínos v oblasti kultury převzal toho ocenění od hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana, jako vyjádření úcty, respektu a poděkování za aktivní uměleckou činnost v oblasti hudby.

Pan Jaroslav Martinásek se dlouhodobě věnuje výchově mladých hudebních talentů, s trpělivostí i entusiasmem pěstuje a rozvíjí v každém z muzikantů a zpěváků vztah a lásku k hudbě, v pokoře před hudebními díly, které díky jeho dovednostem a píli mohou provést a zprostředkovat posluchačům. Spolu s hudebními tělesy Musica Nova a sborem Rastislav Blansko šíří kulturu a povědomí o našem městě daleko za hranicemi nejen kraje, ale i České republiky. Úspěšná koncertní vystoupení doma i v zahraničí jsou vždy zážitkem jak pro posluchače, tak také pro interprety.

Pan Jaroslav Martinásek se po zásluze zařadil do společnosti významných osobností, kteří převzali ocenění, jako jsou Armin Delong a Jiří Kratochvíl – za technické vědy, Alois Mikulka – za výtvarné umění a literaturu, Jaromír Hnilička a Miroslav Krejsa – za hudbu, Martina Zbytková a Josef Němec – za záchranu lidského života a hrdinství. Ocenění také převzali příslušníci složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje za pomoc při zvládání letošní živelné katastrofy sesuvů půdy na jižní Moravě.

Všechny tyto osobnosti, každý jednotlivý životní a profesní příběh, je důležité zprostředkovat a připomenout ostatním. Z úcty, vděčnosti, obdivu a zejména pro příklad a inspiraci mladým lidem. Stanou-li se ocenění vědci, umělci, sportovci, záchranáři, lidé cílevědomí, nesobečtí a obětaví vzorem, příkladem a cestou k naplnění vlastních ambicí v kterékoliv oblasti lidské činnosti každého z nás, stane se naše společnost a vzájemné soužití příjemnější a v mnoha ohledech hodnotnější.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj našeho regionu, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami mohou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004 a jejími držiteli jsou vědci, výtvarníci a hudebníci, sportovci, dobrovolní hasiči a profesionální záchranáři i občané, kteří neváhali nasadit svůj život pro pomoc a záchranu druhého.

Ing. Tamara Korešová, MBA