Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Čištění dešťových vpustí

11. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1080×

V průběhu celého roku 2014 bylo prováděno plošné čištění dešťových vpustí, které se zanášejí splachem inertních posypových materiálů používaných v zimním období a v dalších ročních obdobích splaveninami po vydatnějších deštích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Souhrnná výše vynaložených finančních prostředků na uvedené čištění letos činila 500 tisíc Kč. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu anebo dubnu 2015, v případě příznivých klimatických podmínek by bylo možno začít již v měsíci únoru 2015.

Před začátkem zimního období se počátkem měsíce listopadu 2014 provedlo vyčištění sedimentačních nádrží, jejich funkčnost se v průběhu roku pravidelně monitoruje.

Tak jako každý rok byl koncem měsíce října 2014 ukončen provoz fontán, kašen a pítka, které jsou zazimovány a jejich opětovného spuštění se předpokládá na konec měsíce dubna 2015.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav