BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Oblastní charita ruší některé služby

9. prosince 2014, ostatní, přečteno: 1493×

Přechod financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a také ukončení čerpání finančních prostředků z Evropských fondů na vybrané služby sociální prevence nese s sebou optimalizaci poskytovaných služeb, což v některých případech znamená jejich zrušení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Již k 30.11.2014 zrušila Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko registrovanou sociální službu, která je součástí komplexu služeb Centra "PRO" Blansko. Jedná se o pobytovou krizovou pomoc, která poskytovala krátkodobé bezplatné ubytování a podporu rodinám, kterým jejich aktuální životní situace neumožňovala zůstat v jejich dosavadním prostředí. Tuto optimalizaci projednal na území okresu multidisciplinární tým ve spolupráci Jihomoravském krajem.

Zmírnit dopad zrušení této služby se charita snaží tím, že mimo síť sociálních služeb nabídne na nezbytně nutnou dobu (tedy přes noc do nejbližšího pracovního dne) krizová lůžka s možností základní hygieny a stravy. Tato pomoc bude finančně zajišťována z humanitárních sbírek, včetně nadcházející Tříkrálové sbírky.

Od 01.01.2015 dojde také ke zrušení ambulantní, pobytové a terénní sociální rehabilitace, která byla určena pro osoby nezaměstnané, s mentálním a kombinovaným postižením nebo ohrožené sociálním vyloučením. Smyslem služby bylo snížit nepříznivou sociální situaci těchto osob, aby se zvýšila jejich šance začlenění do běžného života.

I zde se Oblastní charita Blansko snaží zmírnit dopady zrušení této služby tím, že ve službě Nízkoprahové denní centrum rozšíří činnosti podporující sociální začleňování klientů této služby. Jedná také o možnosti rozšíření provozní doby.

Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením byly registrovány dvě nové sociální služby Týdenní stacionáře – Betany Boskovice a Emanuel Doubravice, které jsou zařazené do jiného systému financování, protože se jedná o služby péče.

Řešení optimalizace sítě služeb péče včetně jejího financování bude projednávat multidisciplinární tým ve spolupráci s Jihomoravským krajem v první polovině roku 2015.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.