Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Při nákupu vyžadujte vždy doklad

5. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1266×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ze zákona totiž není povinností obchodníka vždy vydávat doklad o zakoupení zboží, resp. poskytnutí služby – tento doklad je povinen vydat obchodník pouze na vyžádání zákazníka. Dále doporučujeme zkontrolovat údaje na dokladu o zakoupení zboží, který musí obsahovat označení podnikatele obchodní firmou, popř. názvem nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cenu.

Zákazník tak může předejít nepříjemným situacím, které by ho čekaly při reklamaci zboží v případě, že nemá k dispozici doklad, kterým prokáže zakoupení výrobku u konkrétního prodejce. Odpovědnost za vady prodané věci je řešena v občanském zákoníku. Na zpětvzetí bezvadné zakoupené věci (jako např. nevhodný dárek) oproti vrácení finanční hotovosti nemá zákazník ze zákona právo. Tuto službu zákazníkovi poskytují některé obchodní řetězce, popř. záleží na dohodě s prodejcem.

Na Městském úřadě Blansko je zřízena Českou obchodní inspekcí poradenská a informační služba (provozní doba každou lichou středu v měsíci od 9:00 do 15:00 hodin, tel. č. 516 775 425), kde mohou zákazníci s pracovníkem ČOI konzultovat postupy v případě reklamace.

odbor Obecní živnostenský úřad