Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Průběh realizace grantového projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ – prosinec 2014

23. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1084×

Další zhodnocení projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko od 01.02.2014 čerpá finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2.289.584,68 Kč.

S koncem roku 2014 se blíží konec třetího monitorovacího období (srpen 2014 – leden 2015) a předkládání třetí monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. S tím souvisí povinnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Blansko mít zpracovány standardy kvality a od 01.01.2015 se těmito standardy řídit.

Díky realizaci projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ došlo k posílení oddělení sociálně právní ochrany dětí o dva zaměstnance, a tím naplnění standardu kvality zaměřeného na personální zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Taktéž byl díky tomuto projektu umožněn nákup dalšího potřebného zařízení a vybavení (mobilní telefon, diktafon, fotoaparát, notebook, stolní počítače, tiskárny), které mohou sociální pracovníci využívat jak na pracovišti, tak i v terénu.

Další aktivitou sociálně-právní ochrany dětí, která je v rámci projektu realizována, je vzdělávání sociálních pracovníků. Od začátku realizace projektu (tedy od února 2014) doposud se zúčastnili všichni zaměstnanci zařazení do oddělení sociálně-právní ochrany dětí akreditovaných vzdělávacích kurzů a získali celkem 59 osvědčení. Kurzy byly zaměřeny zejména na standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, rodinné právo, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, procesně-právní předpisy, formy náhradní rodinné péče, rozhovor s dítětem, mladistvým či problémovým klientem, znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti, trestní odpovědnost mládeže, otázky výchovy a styku dítěte s rodiči atp.

V měsíci září proběhlo setkání pracovní skupiny odborné spolupráce, kterého se zúčastnili zástupci jiných Městských úřadu (Vyškov, Slavkov, Bučovice, Šlapanice). Toto setkání bylo zaměřeno na vzájemnou spolupráci jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí, předávání dobré praxe.

Další setkání pracovní skupiny odborné spolupráce pak proběhlo v měsíci listopadu. Toto setkání bylo zaměřeno na preventivní aktivity ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko – zástupci Policie České republiky, společnosti Podané ruce, o.s. – nízkoprahového denního centra pro děti a mládež, PVC Blansko, Probační a mediační služby, Okresního státního zastupitelství v Blansku, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko, Oblastní Charity Blansko představili své organizace a hovořili o své činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Mimo jiné i nadále probíhají pravidelná setkání pracovní skupiny oddělení sociálně-právní ochrany dětí a setkání projektového manažera, koordinátora odborné spolupráce a metodika, na kterých jsou probírány postupy při zpracovávání standardů kvality.

Také v tomto období byly nakoupeny reklamní předměty (omalovánky pro děti, bloky, propisky, lepící bločky, lízátka, tašky, náplasti atp.), které zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí užívají nejen ke své práci, ale které jsou především určeny klientům, s nimiž spolupracují.

operační program lidské zdroje loga

odbor sociálních věcí

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík