BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Sběrná střediska odpadů na území ORP Blansko

28. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1733×

Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných středisek odpadů neboli sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V současné době mají ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) vybudován sběrný dvůr města Adamov, Blansko (2 dvory) a Rájec-Jestřebí, městys Černá Hora, obce Ráječko, Rudice, Lipůvka a Vavřinec a od ledna 2015 bude mít sběrný dvůr v provozu i městys Jedovnice.

Otázka sběrných dvorů nabývá na důležitosti v souvislosti s letošní změnou zákona o odpadech, která stanoví všem obcím povinnost od 1. ledna 2015 zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Zmíněnou povinnost plní sběrné dvory, v obcích, kde sběrný dvůr nemají, to mohou řešit kontejnerovým sběrem, popř. vytipovaným místem pro shromažďování kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Další možností pro obce bez sběrného dvora může být smluvní zajištění předávání odpadů obci, která má sběrný dvůr již vybudován.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.