Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Statistika základního školství

22. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1197×

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných). Ve školním roce 2014/15 plní na základních školách povinnou školní docházku ve 216 třídách 4 145 žáků, z toho je 27 tříd a 385 žáků na neúplných základních školách.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

1. stupeň: 142 tříd 2 633 žáků

2. stupeň: 74 tříd 1 512 žáků

Ve srovnání s předchozím školním rokem se počet žáků plnících povinnou školní docházku zvýšil o 162, počet tříd se zvýšil o 9. Do 1. ročníku nastoupilo 597 dětí, což je o 30 více ve srovnání s předcházejícím školním rokem. Nejvíce prvňáčků zahájilo nový školní rok na ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, a to 64. 

Nejpočetnějším ročníkem je právě 1. ročník (597 žáků), nejméně žáků je v 9. ročníku (332 žáků). Podle počtu žáků je největší školou ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, ve které plní povinnou školní docházku 584 žáků 1. až 9. ročníku, nejmenší pak ZŠ Olomučany s 31 žáky 1. až 5. ročníku.

Na blanenských základních školách zahájilo školní rok 2014/2015 v 75 třídách 1 587 žáků, z toho bylo 223 prvňáčků. Počet tříd se ve srovnání s předchozím školním rokem zvýšil o 4, počet žáků se zvýšil o 70. Nejpočetnějším ročníkem je 1. ročník (223 žáků), nejméně žáků, a to 133, je v 9. ročníku.

Vývoj od školního roku 2009/2010:

Školní rok

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Počet

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

1. stupeň

122

2 136

127

2 230

128

2 307

132

2 384

135

2 527

142

2 633

2. stupeň

80

1 614

79

1 549

74

1 485

70

1 453

72

1 456

74

1 512

Celkem

202

3 750

206

3 779

202

3 792

202

3 837

207

3 983

216

4 145

Základní školy v Blansku:

Školní rok

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Počet

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

Tříd

Žáků

1. stupeň

42

806

43

837

44

844

46

892

46

951

48

1 002

2. stupeň

30

629

29

604

27

560

25

563

25

566

27

585

Celkem

72

1 435

72

1 441

71

1 404

71

1 455

71

1 517

75

1 587

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy