Uzavírka na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka skončila

3. prosince 2014, ostatní, přečteno: 1338×

Sportovní ostrov je ode dneška opět přístupný přes most u lázní. A to jak pro pěší, tak i pro vozidla. Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 2. prosince odpoledne.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přestřižení pásky se ujali starosta a místostarosta města Blanska a zástupce firmy Strabag, zhotovitele stavby. „Jsem rád, že tato část je hotová a připravena na napojení na průtah, k jehož rekonstrukci dojde v příštím roce,“ řekl při této příležitosti starosta Ivo Polák.

stříhání pásky – otevření opraveného mostu

Práce na rekonstrukci probíhaly od poloviny září až do začátku prosince a vyžádaly si investici ve výši 5,2 mil. Kč včetně DPH. Oprava byla hrazena plně z rozpočtu města bez dalších dotací. Provedené práce zahrnují zejména kompletní obnovu hydroizolací mostu, sanaci podpěrných konstrukcí mostu, opravu pojížděného souvrství vozovky, obnovu mostních uzávěrů a rekonstrukci pochozích mostních říms včetně zábradlí.

opravený most

opravený most

Zrekonstruovaný most má obousměrnou asfaltovou pojížděnou komunikaci šířky 6,50 m s oboustranným chodníkem šířky 1,25 m, který je uprostřed rozpětí mostu rozšířen na 2 m. Délka úprav cca 31 m, rozpětí mostu cca 18 m. V římsách mostu jsou v nových chráničkách vedeny inženýrské sítě veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů, ostatní inženýrské sítě vedené v nosnících mostu a vedení silových kabelů po nosníku mostu byly ponechány.

red

 

Brzy v Blansku


02.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál
03.02. 08:00 h, nám. Republiky
Prodej zabijačkových specialit

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.