Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nominujte nejlepší sportovce a trenéry za rok 2014 – termín je do 9. února 2015

12. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1475×

V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z podaných návrhů bude vyhodnoceno 10 nejlepších jednotlivců, 3 nejúspěšnější kolektivy, 3 osobnosti z řad trenérů a jedna osobnost, která se v roce 2014 nejvíce zasloužila o zviditelnění města na sportovním poli.

Formuláře pro podání návrhů jsou k dispozici na stránkách www.blansko.cz (níže) nebo si je navrhovatelé mohou vyzvednout na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Tento odbor bude rovněž shromažďovat podané návrhy.

Do vyhodnocení budou zařazeny nominace zaslané v termínu do 9. února 2015. Termín slavnostního vyhlášení výsledků bude upřesněn po uzavření nominací.

Formuláře ke stažení:

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík