BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město nevybírá poplatek ze vstupného na plesy

13. ledna 2015, kultura, přečteno: 1143×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje všechny pořadatele kulturních akcí na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ohlášení pořádání akce je třeba doručit 10 dnů před konáním akce na Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Do 10 dnů po akci je také pořadatel povinen podat Přiznání k poplatku ze vstupného a příslušný poplatek zaplatit. Sazby poplatku činí 10 % z vybraného vstupného, sníženého o DPH pokud byla v ceně obsažena.

Poplatek se neplatí:

  1. z akcí, jejichž celý výtěžek ze vstupného je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
  2. ze vstupného na vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav
  3. ze vstupného na divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru
  4. ze vstupného na akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením
  5. ze vstupného na plesy od 01.01. do 31.03. kalendářního roku
  6. ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina

Dále upozorňujeme, že akce na veřejném prostranství (venkovní) je možné pořádat max. do 22:00 hodin a akce v uzavřených prostorách max. do 02:00 hodin. Pokud trvají déle, je nutné vyžádat si souhlas Rady města Blanska.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.