Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nemocnice Blansko obhájila jako jedno z mála lůžkových zařízení v kraji akreditaci kvality zdravotnických služeb

27. ledna 2015, ostatní, přečteno: 1378×

Dnes převzala ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA z rukou MUDr. Davida Marxe, Ph.D., ředitele Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK, o.p.s.), certifikát, jenž je dokladem o udělené akreditaci kvality zdravotnických služeb, kterou blanenská nemocnice obhájila jako jedna ze tří nemocnic v Jihomoravském kraji.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Co obnáší úspěšné obhájení akreditace kvality zdravotnických služeb, objasnil Ing. Jiří Crha, první místostarosta: „Jsem velice rád, že mohu být přítomen tomuto aktu, kdy bude naší nemocnici předán certifikát dokládající kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. Nemocnice Blansko obhájila akreditaci z roku 2011 jako jedna ze tří podobných zařízení v kraji.

Vedení města v žádném případě nechápe předání tohoto certifikátu jako čistě formální akt, jde o jasný důkaz skutečné kvality poskytovaných služeb. Zdravotnická zařízení totiž nemají poskytovat pouze kvalitní materiální zázemí, ale především pak kvalitní personál. Pacient, který do blanenské nemocnice přijde, může mít jistotu, že mu zde budou poskytnuty skutečně kvalitní zdravotnické služby,“ shrnul Crha, co tento certifikát vlastně znamená pro pacienty v praxi.

Jaké jsou principy akreditace a co všechno musela Nemocnice Blansko k jejímu dosažení naplnit shrnul MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o.p.s.: „Moderní medicína je velmi účinná, zachraňujeme lidi, které bychom ještě před dvaceti lety nezachránili. Existuje zde však určitá komplexnost a vysoká rizika těchto služeb. Proto jsou nastaveny systémy pravidelné externí inspekce, jejichž hlavním úkolem je prokázat, že dané zařízení vyhovuje aktuálním standardům kvalitní a bezpečné zdravotní péče. V rámci tohoto procesu musí nemocnice prokázat shodu s více než dvěma sty jednotlivých indikátorů, které pokrývají celý pobyt pacienta v tomto zařízení, a to od jeho nástupu, až po jeho předání praktickému lékaři.

Mezi vysoce rizikové procesy patří např. podávání léků, chirurgická, rehabilitační péče apod. Nevztahují se však pouze jen na procesy klinické, ale i na schopnost personálu zvládnout zátěžové situace, jakými jsou např. požár, napadení nebo i boj s nemocničními infekcemi. Nejedná se o formální vypracování desítek či stovek formulářů, ale o změnu myšlení a chování lidí, což není vždy zrovna jednoduché. Ne snadno se s tímto faktem vyrovnávají velké fakultní nemocnice, o to větší úcta patří menším zdravotnickým zařízením, kterým se podařilo tento proces dotáhnout do úspěšného konce.

V Blansku je to již podruhé, což svědčí nejen o vysoké kvalitě poskytované péče, ale především i o souznění všech zaměstnanců, dobrém managementu nemocnice a podpoře ze strany zřizovatele,“ uzavřel ředitel SAK, o.p.s.

předání certifikátu pro Nemocnici Blansko
MUDr. David Marx, Ph.D. předává ředitelce Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíře Danihelkové, MBA již druhý akreditační certifikát. Foto: S. Mrázek

„Tohoto opakovaně získaného certifikátu si nesmírně vážím, protože celý proces nastavovaní správnosti postupů není snadný, spíše naopak. Jde především o pochopeni základní filozofie, že totiž pacient, který vstupuje do nemocnice, se zde chce cítit bezpečně, vnímat, že zde funguje určitý systém, pořádek a že se ho ujme kvalitní personál. Nastavení tohoto procesu je složité, jeho udržení však ještě složitější.

Poděkování patří SAK, o.p.s. za nesmírně korektní přístup, Městu Blansko jakožto zřizovateli, ale nejvíce všem zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto výsledku nemohli dosáhnout,“ poděkovala na závěr ředitelka Nemocnice Blansko.

Jana Franchi