Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Tříkrálová sbírka zase o něco úspěšnější

23. ledna 2015, ostatní, přečteno: 1002×

Prvních čtrnáct dní v roce patří již tradičně jedné z nejúspěšnějších charitativních akcí, Tříkrálové sbírce. Letošní výtěžek činil 1.694.000 Kč. Je to o 113.000 Kč více než loni. Koordinátorkou akce na Blanensku je paní Marie Sedláková.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jak sbírka na Blanensku probíhá?

Letošní ročník byl již 15. ročníkem pořádaným Charitou ČR. Na Blanensku se koleduje ve více než stovce obcí. Byla bych velmi ráda, aby obce, které se ještě nezapojily, se toho nebály, přišly a řekly, že budou s námi rádi koledovat. Letos se připojil nově Klepačov, Vratíkov a také Bohuňov. Přímo v Blansku se vybralo 127.000 Kč, což je asi o 8.000 Kč víc než v loňském roce. Na tom má velkou zásluhu právě Klepačov.

Kde hledáte koledníky?

Obvoláváme začátkem října obce, zda se do sbírky zapojí. Koledníci se nám hlásí sami a pokud nemohou, tak za sebe většinou najdou náhradu. Koledníci jsou od malých dětí, přes mládež až po staré lidi. Mezi nejúspěšnější patří ti, kteří to dělají s nadšením. Většina jich chodí velmi ráda, zapojují se opakovaně, lidé je znají, znají i charitu, vědí, na co přispívají, a dávají dětem drobné odměny, sladkosti.

Kolik koledníků na zajištění sbírky máte?

Je jich více jak tisícovka. Máme skoro 400 pokladniček, tedy 400 skupinek po třech i více kolednících. O ty se staráme my, jakožto organizátoři, pomáhají charitní pracovníci. Pečovatelky, které jezdí do obcí za klienty, nám pokladničky rozváží. Se zapečetěním pokladniček, následně jejich otevřením a spočítáním vybrané částky nám pomáhají obce, městské i obecní úřady.

Kolik z vybraných peněz zůstane na Blanensku a na co budou použity?

Většina jich zůstane v našem regionu a budou použity na podporu lidem v nouzi. Tou první je služba, která se stará o lidi znevýhodněné nebo osamělé či po úraze. Jsou to lidé, kteří potřebují pomoc druhého člověka. Pomáhá jim dožít v jejich přirozeném prostředí.
Dalším ze záměrů je podpora krizového lůžka, což je letos nová služba určená obětem trestných činů, lidem zasaženým např. povodněmi nebo požárem. Na to máme vyčleněný prostor, kde bude krizový pokoj a lůžka, a kde lidem zajistíme základní potřeby na nezbytně nutnou dobu.
Podporujeme také děti a mládež formou letních táborů, především děti z azylových domů, aby mohly se svými vrstevníky prožít něco jiného než televizní zábavu. Hrají hry, mají společné aktivity, učí se uznávat autoritu apod.
Pak také podpora dobrovolnického centra, humanitárního skladu. Lidé nám dávají nejen oblečení, ale také nábytek, koberce a my je přepravujeme těm, kteří je potřebují.

Jak moc důležité jsou pro vaši práci vybrané peníze?

Tato částka je opravdu významná, protože prostředky z Tříkrálové sbírky nám pomáhají dofinancovat ty služby, na které se nám nedostává prostředků z jiných zdrojů.

tři králové na radnici

Konají se na podporu sbírky nějaké akce?

Konal se tradiční Tříkrálový čaj, kde mohli lidé přispět. Pořádali jsme také koncerty v Adamově, v Olomučanech a nově v Boskovicích.

Dárci dostanou jako poděkování za příspěvek na charitu Tříkrálový cukr. Dočkají se nějaké symbolické odměny i koledníci?

Máme pro ně malé dárečky. Jsou to hřejivé polštářky s nápisem „dobrý skutek zahřeje“. Tak doufám, že jsme koledníky potěšili, protože chodí často v nepříznivém počasí, jeden víkend bylo náledí a druhý pršelo. Koledníci z Blanska a blízkého okolí od nás také dostávají díky panu Snopkovi ze společnosti Služby Blansko s. r. o. volné vstupy na bruslení a na plavání. A spolupracovníci z obcí od nás dostanou za jejich pomoc čaj.

Jakou máte na sbírku odezvu?

Lidé reagují velmi pozitivně. Ze Zahradního města nám přišlo poděkování od paní, za to, že koledníci, kteří ji navštívili, přišli v pěkných kostýmech a hezky i zazpívali.

Co byste chtěla říct závěrem?

V těchto dnech píšeme poděkování koledníkům do škol a na obecní a městské úřady za jejich pomoc se sbírkou. Jsme rádi, že díky Tříkrálové sbírce se lidé s Charitou více poznávají. Mají od nás letáček, na co budou prostředky použity a také na co byly použity v minulém roce. A to, že jsou všichni nadšení, jak dárci, tak koledníci, to je takový bonus ke sbírce navíc, protože bez té obětavosti, ochoty a nadšení by sbírka nemohla vůbec proběhnout. Všem, kteří se sbírkou pomáhají, patří obrovský dík.

Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918