Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2014

20. ledna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1580×

V anketě hodnotící činnost městského úřadu se letos sešlo celkem 136 dotazníků. 73 jich bylo vyplněno a odesláno prostřednictvím internetových stránek, zbývajících 63 pak občané buď vystřihli ze Zpravodaje, nebo si je vyzvedli na přepážkách odborů a odevzdali je v některém ze sběrných míst

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Počet obyvatel města k 01. 01. 2014: 20 943
Počet odevzdaných dotazníků: 136
Počet respondentů z celkového počtu obyvatel vyjádřený v %: 0,65 %
Z toho mužů: 61
Ø věk – muži: 47,68 roků
Z toho žen: 58
Ø věk – ženy: 50,70 roků

A. Otázky se známkovým hodnocením:

Celkové počty dosažených známek (tučně vyznačeno nejčastější hodnocení). Průměr je počítán bez odpovědí N (nehodnotím).

Míra spokojenosti:

1

2

3

4

5

N

Ø

 

1) s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ vůbec?

34

43

27

6

6

20

2,20

zlepšení (loni 2,60)

2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko?

43

41

23

12

9

8

2,24

 

3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města?

38

40

31

10

10

7

2,33

 

4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ?

22

38

31

11

10

24

2,54

 

5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko?

21

29

30

12

14

30

2,71

 

6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *)

37

41

24

7

6

20

2,17

 

7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *)

41

41

23

6

7

18

2,13

 

8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ?

34

46

22

4

7

23

2,15

 

9) s možností využití služeb úřadu přes internet?

44

29

20

4

3

30

1,93

zlepšení (loni 2,39)

10) s úrovní stránek www.blansko.cz?

38

29

23

10

8

28

2,27

 

11) s prací Městské policie Blansko?

33

33

28

9

13

20

2,45

 

12) s obsahem Zpravodaje města Blanska?

45

44

24

10

5

8

2,11

 

13) s vysíláním Televize Blansko?

28

21

12

5

6

64

2,17

 

14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka?

60

32

9

4

6

25

1,77

nejlepší

15) s úrovní portálu www.blanensko.cz?

31

28

14

4

4

55

2,04

 

16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3?

23

24

12

7

13

57

2,53

 

17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1?

32

32

9

3

6

54

2,01

 

18) s možností parkování u budov MěÚ?

15

24

35

19

25

18

3,13

 

19) s mírou informovanosti o činnosti MěÚ?

16

50

33

9

8

20

2,51

 

20) s „průhledností“ zadávání veřejných zakázek?

6

21

16

12

17

64

3,18

nejhorší

21) s mírou zapojení občanů do rozhodování ?

10

33

27

12

16

38

2,91

zlepšení (loni 3,49)

22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města?

20

41

32

11

11

21

2,58

 

Nejlépe hodnocená oblast: otázka č. 14.

Nejhůře hodnocená oblast: otázka č. 20.

Stručná charakteristika trendu:

Jako nejlépe hodnocené vyšla z dotazníku už poněkolikáté Blanenská informační kancelář Blanka. Tři otázky (č. 1, 9 a 21) zaznamenaly výrazné zlepšení oproti předchozímu roku. Nejhůře je poprvé hodnocena otázka č. 20, ovšem oproti předchozímu roku je zde jen drobný pokles hodnocení (z Ø 3,13 na Ø 3,18). Celkové hodnocení MěÚ je naopak výrazně příznivější, než v uplynulých letech. Z 88 na 136 se přitom zvýšil počet odevzdaných dotazníků.

Některé z tipů, postřehů a námětů občanů:

 • Možnost parkování před budovou MěÚ – nám Republiky 30 minut zdarma při vyřizování na MěÚ
 • Alespoň jeden den úřední hodiny na MěÚ do 18:00 hodin
 • Aby se zvolení zastupitelé nepředváděli, ale pracovali.
 • Zlepšit úroveň úklidu ve středu města, vyřešit lepší nájezd na průtah městem z ulice Mlýnská.
 • Zřízení funkce městského architekta – urbanisty. Zpracování komplexní dopravní studie.
 • Přemostění Svitavy řešit jako součást průtahu S-J i V-Z směru celým městem, nejen návaznost na nejbližší komunikace.
 • Vybudovat konečně slibované nábřeží Svitavy.
 • Bezbariérový přístup z ul . Seifertovy na nám. Republiky.
 • Vylepšení zámeckého parku, osadit nové lavičky a opravit chodníky.
 • Zlepšení okolí přehrady – více prvků pro děti, zkvalitnění čistoty.
 • Vytvořit profil města na Facebooku.

Výsledky za rok 2013.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter