Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blansko usiluje o vytvoření destinačního managementu

17. února 2015, cestovní ruch, přečteno: 1264×

Jedním z bodů Programového prohlášení Rady města Blanska na období 2014–2018 je podpora vytvoření destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu na Blanensku. Jedním z podnětů k tomuto rozhodnutí je možnost čerpání vypsaného dotačního titulu v rámci Jihomoravského kraje. Ideálním koordinačním orgánem je podle blanenských radních společnost MAS Moravský kras.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Co je úkolem takového „destinančního managementu“ a k čemu by jeho vytvoření na Blanensku mohlo přispět objasnil Jiří Crha, místostarosta:

„Jde o proces řízení, jehož základem je komunikace a spolupráce v rámci celého regionu. V současné době si jednotlivá města, obce či podnikatelské subjekty v oblasti CR vedou vlastní propagaci samostatně, což samozřejmě není efektivní. Z tohoto důvodu je podle mého názoru zcela na místě snaha o společný postup, o větší jednotnost a koordinovanost, od kterých si slibujeme nejen dosažení lepších výsledků, ale i podstatné snížení nákladů. Naším cílem je tedy vytvoření jakési ucelené nabídky v rámci CR pro dané území.

Teď je naší prioritou najít vhodnou destinační společnost, která by se tohoto úkolu ujala. V žádném případě nehodláme takovou instituci zakládat, byly by to jen další náklady navíc. V rámci Blanenska bychom proto velice rádi využili potenciálu stávající společnosti MAS Moravský kras, se kterou velice úzce spolupracujeme. Nabízí se možnost dotačního titulu vypsaného pro tento účel Jihomoravským krajem, jistě by byla škoda těchto prostředků nevyužít,“ věří první místostarosta.

„Snahy města Blanska o větší spolupráci na poli CR jsou již dlouhodobé, výsledkem je např. společná prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, společné Zahajování turistické sezony v Černé Hoře apod. Rádi bychom zintenzivnili spolupráci s místními podnikateli, nové podněty očekáváme také od komise pro podporu cestovního ruchu při Radě města Blanska. Vytvoření destinančního managementu na Blanensku je jednou z priorit programového prohlášení, jde však o kontinuální práci, jejíž výsledky budeme moci zhodnotit v závěru tohoto volebního období,“ uzavřel Crha.

Jana Franchi