Budovy je třeba řádně označovat čísly

27. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2350×

Podle Vyhlášky č. 3 ze dne 19.06.2001 (dále jen vyhláška) je každý vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly a udržovat je v řádném stavu. Ve městě Blansku tomu tak v mnoha případech není.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Tabulky s orientačními čísly se umísťují při vchodu do budovy. Zároveň musí být viditelné z veřejné komunikace. V případě, že tato podmínka nebude splněna, je nutno umístit druhou tabulku tak, aby z veřejné komunikace viditelná byla.

Tabulky s čísly popisnými budou umístěny nad tabulkami s čísly orientačními. Pro označení chat a garáží budou použita čísla evidenční. Pro jejich umístění platí totéž, co pro čísla orientační. Tabulky s čísly budou umístěny ve výšce 2–3 m nad zemí.

K označení budov a objektů čísly a názvy ulic se používají jednotné smaltované tabulky v odůvodněných případech z jiného trvanlivého materiálu. Tabulka orientačního čísla bude o rozměrech 200×160 mm modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 80 mm. Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének.

Tabulka popisného čísla bude o rozměrech 200×160 mm bílé barvy s červenou obrubou a červenou arabskou číslicí vysokou 60 mm. Tabulka evidenčního čísla bude o rozměrech 200×150 mm bledě modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 40 mm.

Číslo popisné a orientační

Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlížejí orgány města Blanska.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter