Evidence zemědělského podnikatele zaznamenala změny

22. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1261×

Díky novele zákona o zemědělství, účinné od 1. ledna 2015, došlo v Evidenci zemědělského podnikatele k některým změnám.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zrušila místní příslušnost obecních úřadů, odstranila zaměření zemědělské výroby, rozšířila výčet důvodů pro vyřazení z evidence, zrušila povinnost vyrozumět příslušné orgány o vydání osvědčení, dále doplnila povinnost zemědělského podnikatele oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby a zpřesnila požadavky na evidenci zemědělských podnikatelů a vydávání změnových osvědčení.

Nadále podle této právní úpravy není k provozování zemědělské výroby třeba žádného zvláštního oprávnění a provozovat ji může každá osoba, která má zájem tímto způsobem podnikat.

Zápis do Evidence zemědělského podnikatele je možné vyřídit na Městském úřadu Blansko, Odbor obecní živnostenský úřad.

odbor Obecní živnostenský úřad