Evidence zemědělského podnikatele zaznamenala změny

22. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2016×

Díky novele zákona o zemědělství, účinné od 1. ledna 2015, došlo v Evidenci zemědělského podnikatele k některým změnám.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zrušila místní příslušnost obecních úřadů, odstranila zaměření zemědělské výroby, rozšířila výčet důvodů pro vyřazení z evidence, zrušila povinnost vyrozumět příslušné orgány o vydání osvědčení, dále doplnila povinnost zemědělského podnikatele oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby a zpřesnila požadavky na evidenci zemědělských podnikatelů a vydávání změnových osvědčení.

Nadále podle této právní úpravy není k provozování zemědělské výroby třeba žádného zvláštního oprávnění a provozovat ji může každá osoba, která má zájem tímto způsobem podnikat.

Zápis do Evidence zemědělského podnikatele je možné vyřídit na Městském úřadu Blansko, Odbor obecní živnostenský úřad.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter