Hejtman Michal Hašek jednal v Blansku o krajských investicích i převodu muzea

4. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1814×

V úterý 3. února zavítal do Blanska hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Na programu měl jednání s vedením města Blanska, se starosty za ČSSD z blanenského regionu, návštěvu SŠ TEGA a firmy OMOS.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Jsem velice rád, že hejtman přijal naše pozvání. Díky tomu jsme se mohli pobavit o investičních akcích a problémech ve městě Blansku, kde by mohl pomoci Jihomoravský kraj. Jednali jsme především o připravované rekonstrukci průtahu na ulici Svitavské a podílu kraje, kde by mohlo dojít k finanční pomoci z kraje, ale témat bylo víc,“ přiblížil účel návštěvy starosta Ivo Polák.

Na setkání s vedením města zaznělo hned několik aktuálních témat. Jedním z nich bylo financování Nemocnice Blansko. Hejtman v loňském roce na zasedání zastupitelstva přislíbil pravidelné finanční prostředky pro nemocnici ještě v tomto volebním období. „Chtěl jsem domluvit konkrétní termín finanční pomoci nemocnici, která je jedna z mála, již kraj nezřizuje. Shodli jsme se na termínu, o kterém má následně rozhodnout dubnové krajské zastupitelstvo,“ upřesnil Polák.

Společně probírali také investiční akce týkají se dopravní infrastruktury ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tedy nejen ve městě Blansku, ale v oblasti Moravského krasu, která je úzce navázána na cestovní ruch. Jedná se o nejnutnější opravy komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Kraj má na tyto opravy více prostředků a vedení města má zájem, aby se některé akce uskutečnily v našem regionu. Je zřejmé, že všechny navržené akce nebudou moci být uspokojeny, ale za přínos považuje starosta Ivo Polák i opravu jedné nebo dvou komunikací.

jednání hejtmana s vedením města

Rozsáhlá debata se vedla o podpoře Jihomoravského kraje dobrovolným hasičům. V Blansku a jeho částech je sedm okrsků. Město již podalo žádost na materiální zabezpečení, ale v současné době je také vyhlášen program na přestavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic a toho chce maximálně využít. „Jedná se o dotaci do výše půl milionu korun. Se zástupci jednotek SDH máme podanou žádost a plánujeme větší či menší stavební úpravy na všech zbrojnicích kromě Horní Lhoty,“ uvedl starosta.

Hejtman Michal Hašek se v Blansku potvrdil zájem kraje o jednání o převodu muzea a zůstává otázkou, za jakých podmínek by byl převod uskutečněn. „Domluvili jsme se, že nejbližším krokem bude podnět rady Jihomoravského kraje, která usnesením pověří k jednání radní odpovědné za kulturu. Věřím, že se sejdeme už v průběhu tohoto měsíce. Cílem bude dohodnout se na podmínkách převodu na Jihomoravský kraj. Ty jsme již uvedli v podané žádosti o převod. Vyřešit se musí hlavně výše nájmu, protože budovu zámku chceme ponechat ve vlastnictví města. Ani ji nemůžeme převést, protože zámek byl opraven z Norských fondů a musí být zjištěna udržitelnost této investice. Myslím, že ani kraj nepočítá s tím, že by bylo muzeum převedeno se zámkem,“ vysvětlil Polák.

Stanovené jsou i termíny. Vše musí být domluveno tak, aby o věci mohlo rozhodnout jak Zastupitelstvo města Blanska v září, tak ve stejném měsíci Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Převod by pak byl uskutečněn s účinností od 1. ledna 2016.

Po jednání na radnici zamířila delegace do krajem zřizované Střední školy technické a gastronomické, kde se hejtman zajímal o uplatnění studentů učebních oborů a nejbližší investiční plány školy.

Škola má momentálně 290 žáků. Z toho ve strojírenských oborech 110 žáků, z nichž jich 56 je v maturitním oboru programátor CNC strojů. Elektrotechniku studuje asi 100 žáků. Posílil především elektrikář silnoproudař.

V rámci projektu na podporu automatizace škola pořídila 3D tiskárnu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže založila technický kroužek, ve kterém děti pracují s touto technikou. S hejtmanem pracovníci školy probírali také potřebu technické výuky na základních školách.

na návštěvě v SŠ TEGA

Ačkoliv má škola i nové technologie, spousta strojů je starších padesáti roků. Výhodou je, že jsou to konvenční obráběcí stroje a díky tomu fungují do dneška. Potřebují ale často generálky. Vedení školy tak má zájem doplnit nové technologie, např. pětiosé obráběcí centrum, moderní soustruh s poháněnými nástroji nebo ohraňovací lis.

Kromě výměny starých strojů stojí o vybudování speciální učebny pro programátory CNC strojů přímo s programovacími panely v lavicích a testovacím strojem v učebně. Představili také záměr na vybudování nového hřiště na ploše za budovou školy.

na návštěvě v SŠ TEGA

Poslední zastávka se uskutečnila ve strojírenské firmě OMOS, která modernizuje a provádí generální opravy velkých obráběcích strojů, převážně svislých soustruhů. Na základě dlouholetých zkušeností  vyvinula a uvedla do výroby vlastní řadu svislých soustruhů SSK. Diskuze se tak vedla o uplatnění studentů strojírenských oborů v praxi. Na schůzce zaznělo, že učni mají ze školy jen omezený rozsah znalostí a je potřeba širší. S ohledem na účast Jihomoravského kraje v partnerství s čínskými provinciemi byla zmíněna i možnost uchycení zdejších strojírenských firem na čínském trhu.

ve firmě OMOS

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter