II/374 Blansko – rekonstrukce průtahu

26. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 27489×

Informace o pracích na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavská, Vodní a Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD Blansko až po křižovatku u OMV u Kauflandu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na této stránce vás budeme informovat o aktuálních harmonogramech prací tak, jak nám budou předkládány a jak budou schvalovány jejich případné změny.

7. prosince 2015

Reportáž České televize o místech pro přecházení v Blansku


24. listopadu 2015

Diskutovaný fenomén na průtahu Blanskem – místa pro přecházení

Ve městě Blansku fungují již mnoho let, až nyní po rekonstrukci průtahu způsobily vlnu dotazů a připomínek. Pro pochopení důvodů proč jsou zřizovány a nahrazují se jimi ve vhodných případech přechody pro chodce, doporučujeme navštívit níže uvedený odkaz, kde si článek lze i poslechnout:

Český rozhlas: Jaká pravidla plati na místech pro přecházení

Pro chodce se liší od přechodů pro chodce způsobem dláždění reliéfní dlažby a není namalována klasická „zebra“. Není osazeno svislé dopravní značení.
Co mají společného – přechodové osvětlovací sloupy s reflexním značením, snížené obrubníky.


5. listopadu 2015

Záznamy z kontrolních dnů na stavbě průtahu městem 1–29

Třicátý zápis bude doplněn samostatným odkazem, jakmile bude dodán.


3. listopadu 2015

Svitavská ulice v Blansku je průjezdná v obou směrech

V neděli 1. listopadu byla zprůjezdněna ulice Svitavská. Stavba měla být předána do konce září, blanenská radnice ale vyhověla žádosti zhotovitele termín prodloužit do konce října. Na další prodloužení termínu do půlky listopadu však již nepřistoupila. Za každý den navíc tak Imos Brno a. s. musí městu uhradit penále ve výši necelých dvaceti tisíc korun. V současné době probíhají ještě dokončovací práce na chodnících, nájezdech a na veřejném osvětlení.

Průtah Blanskem Svitavská


16. října 2015

Práce na průtahu městem blanenský půlmaraton nijak neohrozí

V letošním roce se Půlmaraton Moravským krasem poběží z důvodu prací spojených s rekonstrukcí průtahu II/374 a demolicí hotelu Dukla až 24. října 2015. V pořadí dvacátý, tedy jubilejní ročník tohoto sportovního svátku se nebude výrazně lišit od ročníků předešlých. Více informací najdete v samostatném článku

Práce na chodnících se patrně protáhnou

Stavební společnost Imos Brno a. s. požádala vedení města Blanska o další prodloužení prací spojených s rekonstrukcí průtahu, konkrétně s předáním chodníků, které mělo proběhnout do konce měsíce října. Společnost město žádá o prodloužení termínu do 16. listopadu 2015, a to z důvodu problémů s podložím v místech autobusového nádraží. Informovalo o tom vedení města na dnešní tiskové konferenci s tím, že připravilo materiál do Rady města Blanska, ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas. Rada města, která rozhodne o případném penále, se sejde 20. října 2015. 


1. října 2015

Úplná uzavírka ulice Svitavské ve dnech 10.–11. října 2015

Ulice Svitavská bude pro veškerý provoz uzavřena v sobotu 10. října a v neděli 11. října 2015. Uzavřena bude část od okružní křižovatky s ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Masarykovou. Jedná se o uzavírku obou jízdních pruhů ul. Svitavské.

Zahájení řízení o povolení uzavírky ulice Svitavské 10. a 11.10.2015

Grafické znázornění úplné uzavírky 10. a 11. října 2015 (přidáno 2. října)


23. září 2015

Prodloužení uzavírky ulice Nádražní a jednosměrného provozu na ulici Svitavské

Rozhodnutí o povolení uzavírky


4. září 2015

Vzhledem k budování okružní křižovatky u hotelu Holiday Macocha stále platí úplná uzavírka ul. Nádražní od odbočky k supermarketu Albert a čerpací stanici OMV a dále od opěrné zdi nad ředitelstvím ČKD až k ul. Mahenově.

Práce na novém kruhovém objezdu potrvají do konce měsíce září. Průjezdný bude od začátku října, nikoli však směrem do ul. Svitavské. Zde totiž potrvá i nadále jednosměrný provoz z důvodu prací na chodnících.

Kruhový objezd u hotelu Holiday Macocha

Kruhový objezd u hotelu Holiday Macocha


26. srpna 2015

Aktuální stav na nové okružní křižovatce u autobusového nádraží.

křižovatka u nádraží


17. srpna 2015

Oznámení o zahájení řízení o úplné uzavírce Poříčí


12. srpna 2015

Aktuální informace k průběhu rekonstrukce průtahu městem

Upozorňujeme, že ve dnech 28.08.–31.08.2015 dojde k opětovnému uzavření ulice Poříčí z důvodu opravy nekvalitního povrchu.


6. srpna 2015

Pohyb chodců po ulici Svitavské

Vzhledem ke skutečnosti ztíženého pohybu pro pěší a cyklisty po ulici Svitavské z důvodu realizovaných stavebních prací na uvedené ulici, připomínáme možnost využití stávající stezky pro chodce a cyklisty vedené kolem řeky Svitavy (značeno tlustou červenou čarou), která je realizovanou stavbou „II/374 Blansko – průtah“ nedotčena. Při využívání této stezky prosím dbejte zvýšené opatrnosti a buďte vzájemně ohleduplní a tolerantní.

cyklostezka


4. srpna 2015

V úseku od křižovatky ulic Poříčí x Na Řadech až po kruhovou křižovatku na ul. Rožmitálově byly pozastaveny práce z důvodu pochybností o kvalitě nově položené horní obrusné vrstvy vozovky. Odborná expertiza přeměřením prokázala, že nebyly dodrženy normou povolené odchylky, a proto musí dojít k nápravě.

Velká část silnice se proto v této lokalitě bude muset opětovně obrousit do hloubky zhruba 5 cm. Takový zásah si bohužel vyžádá opětovné kompletní uzavření ulice Poříčí po dobu zhruba jednoho týdne. Po dokončení výše uvedených prací se provede vodorovné značení na silnici, především pak dosud chybějící přechody pro chodce.

Vedoucí technicko-správního úseku blanenské pobočky Správy údržby silnic Jihomoravského kraje Eva Zouharová však uvedla, že do začátku nového školního roku by mělo být Poříčí znovu zprůjezdněno. O konkrétních termínech vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek.

Rekonstrukce ulice Poříčí
Problematické je nyní přecházení především před vstupem do blanenského aquaparku. Foto: J. Franchi

Průtah Blanskem Svitavská
Na ulici Svitavské by pak do dvou týdnů mělo dojít k zprůjezdnění jízdního pruhu, který je v současné době uzavřen a naopak. Foto: J. Franchi


27. července 2015

IDS JMK informuje: Blansko – pokračování výluk MHD

Od 27.07.2015 do 27.09.2015 pokračují stavební práce v Blansku další etapou, autobusy budou jezdit následovně:

Linka 152 ve směru Blansko, Olešná pojede obousměrně z Blanska, aut. st. do Blanska, Brněnská odklonem po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Smetanova. Na objízdné trase zastaví u kina na přesunuté zastávce Blansko, Svitavská.

Linka 221 pojede mezi zastávkami Písečná (resp. hotel Probe) a Pošta obousměrně ulicemi Sušilova – Masarykova – Mahenova – Svitavská – Autobusové stanoviště – Svitavská – Mahenova – Masarykova.

Linka 222 (sudé spoje) pojede z Blanska, aut. st. do Blanska, Poříčí odklonem po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Smetanova – Poříčí. Na objízdné trase zastaví u kina na přesunuté zastávce Blansko, Svitavská. Liché spoje pojedou mezi zastávkami Blansko, Metra2 čerp. st. a Blansko aut. st. po odklonové trase Poříčí – Smetanova – Masarykova – Mahenova – aut.st. a zastaví na přesunuté zastávce Blansko, Svitavská u kina. Mezi zastávkami Blansko, aut. st. a Blansko, Pošta pojedou spoje obousměrně ulicemi Svitavská – Mahenova – Masarykova.

Linka 223 spoje 7 a 37 pojedou mezi zastávkami Blansko, aut. st. a Blansko, poliklinika odklonem po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Sadová. Ostatní spoje ze směru Klepačov pojedou mezi zastávkami Blansko, Masarykova a Blansko, pošta po odklonové trase Masarykova – Mahenova – Svitavská – autobusové stanoviště – Svitavská – Mahenova – Masarykova. Ve směru Klepačov je objízdná trasa mezi zastávkami Pošta a Klepačov, spodní část ulicemi Mahenova – Svitavská na aut. st. a poté ulicí Mahenovou – Masarykovou – Svitavská. Na objízdné trase obslouží přesunutou zastávku Pošta v ulici Mahenova.

Linka 226 pojede ze zastávky Blansko, aut. st. do zastávky Blansko, Poříčí po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Smetanova – Poříčí. Ve směru Skalní Mlýn pojedou spoje mezi zastávkami Blansko, Nám. Republiky a Blansko, aut. st. po odklonové trase ulicemi Masarykova a Mahenova. Na objízdné trase spoje zastaví u kina na přesunuté zastávce Blansko, Svitavská u kina.

Linka 233 pojede obousměrně mezi zastávkami Blansko, aut. st. a Blansko, poliklinika odklonem po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Sadová a zastaví u kina na přesunuté zastávce Blansko, Svitavská v ulici Masarykova.

Linka 234 ve směru Boskovice pojede z Blanska, aut. st. do zastávky Blansko, Poříčí po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Smetanova – Poříčí. Na objízdné trase zastaví na přesunuté zastávce Blansko, Svitavská u kina. Spoje 41 a 83 mezi zastávkami Blansko, Metra2 čerp. st. a Blansko, aut. st. pojedou odklonem ulicemi Na Řadech – Bezručova – Náměstí Republiky – Smetanova – Svitavská. Na odklonové trase obslouží zastávku Blansko, náměstí Republiky. Zastávka Blansko, Svitavská nebude ve směru Blansko, aut. st. linkou 234 obsluhována.

Linka 235 pojede ve směru Lomnice mezi zastávkami Blansko, aut. st. a Blansko, Poříčí odklonem po objízdné trase Svitavská – Mahenova – Masarykova – Smetanova – Poříčí. Ve směru do Blanska, aut. st. pojede mezi zastávkami Blansko, Metra2 čerp. st. a Blansko, aut. st. odklonem ulicemi Na Řadech – Bezručova – Náměstí Republiky – Smetanova – Svitavská. Na odklonové trase obslouží zastávku Blansko, náměstí Republiky. Zastávka Blansko, Svitavská nebude ve směru Blansko, aut. st. linkou 235 obsluhována.


12. června 2015

Ilustrační fotografie nového zipového řazení osobních automobilů před železniční zastávkou Blansko-město

Zipové řazení osobních aut Rožmitálova

Začátkem června došlo k úpravě značení před železničním přejezdem Blansko-město. Přibyl pruh pro zastavování vozidel. Podrobné informace včetně nákresu najdete v článku Nové řazení osobních automobilů před železniční zastávkou na ulici Rožmitálově.


1. června 2015

II/374 BLANSKO – PRŮTAH, zprůjezdnění ulic Poříčí a Vodní

Dne 1.6.2015 byla v odpoledních hodinách zprůjezdněna část realizované stavby II/374 BLANSKO – PRŮTAH v úseku od křižovatky ulic Poříčí x Na Řadech až po kruhovou křižovatku na ul. Rožmitálova. Vzhledem ke skutečnosti, že zprovoznění úseku je prozatím v režimu průjezdu stavbou sledujte prosím pozorně instalované dopravní značení a pohybujte se obezřetně a ohleduplně. Nejvyšší dovolená rychlost v celém úseku je 30 km/h.

Přechody pro chodce přes komunikaci jsou v rámci kruhové křižovatky na ul. Rožmitálově a křižovatky ul. Poříčí × Mlýnská na straně blíže k centru města; ostatní přechody či místa pro přecházení jsou z důvodu stavebních úprav mimo provoz. Veřejné osvětlení ani nasvětlení přechodů pro chodce v daném úseku zprovozněno není.


31. května 2015

Informace o zprůjezdnění ulic Vodní a Poříčí

Z důvodu technické závady v obalovně nemohl být o víkendu dodán asfalt pro položení finálního povrchu. Vedoucí stavby předpokládá, že povrch bude položen během pondělí 1. června. Zprůjezdnění části průtahu proto musí být asi o den odloženo. Sledujte dopravní značení. Aktuální informace budou zveřejněny na těchto stránkách. Děkujeme za pochopení.


28. května 2015

Rozhodnutí – povolení částečné a úplné uzavírky ulice Svitavské

Navazuje na informace ze dne 20. května 2015. Viz mapy níže u jednotlivých etap.


26. května 2015

Začátkem června dojde k úpravě značení před železničním přejezdem Blansko-město. Přibude pruh pro zastavování vozidel. Podrobné informace včetně nákresu najdete v článku Nové řazení osobních automobilů před železniční zastávkou na ulici Rožmitálově.


20. května 2015

Dokument Oznámení zahájení řízení o uzavírce

Dokument Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Částečná uzavírka (jedná se o uzavírku jednoho jízdního pruhu) bude rozdělena na 3 etapy:

Jezdit se bude ulicí Svitavskou stále ve směru z města na Brno, i když v průběhu stavby budou střídavě uzavřeny jednotlivé poloviny komunikace podle toho, jak se na nich bude pracovat.

Etapa 1., cca od 01.06. 2015 do 14.06. 2015
Zjednosměrnění silnice Svitavské v úseku od kruhové křižovatky  u zastávky ČD po křižovatku s ulicí Mahenovou (u penzionu Golem) ve směru od centra Blanska s tím, že v úseku od křižovatky s ulicí Masarykovou po vjezd na autobusové nádraží bude osobní autobusová doprava projíždět

Etapa 2., cca od 15.06. 2015 do 26.07. 2015
Zjednosměrnění silnice Svitavské v úseku od kruhové křižovatky  u zastávky ČD po křižovatku s ulicí Mahenovou (u penzionu Golem) s tím, že úsek od křižovatky s ulicí Masarykovou po vjezd na autobusové nádraží bude uzavřen i pro osobní autobusovou dopravu

Etapa 3.,  cca od 27.07. 2015 do 27.09. 2015
Zjednosměrnění silnice Svitavské v úseku od kruhové křižovatky  u zastávky ČD po křižovatku s ulicí Mahenovou (u penzionu Golem) ve směru do centra Blanska s tím, že úsek od křižovatky s ulicí Masarykovou po vjezd na autobusové nádraží bude uzavřen i pro osobní autobusovou dopravu.

Kruhová křižovatka u zastávky ČD ve směru na Olešnou, bude z ulice Smetanovy průjezdná.

Úplná uzavírka:

Od 01.06. 2015 do 27.09. 2015 bude úplně uzavřena křižovatka u hotelu Macocha a přilehlé ulice. Tedy ulice Nádražní od odbočky k Albertu a benzinové stanici, ulice Svitavská od odbočky na ulici Masarykovu. Pouze v etapě 1. bude průjezd autobusů umožněn.

Objížďková trasa vede obousměrně po ulici Masarykově a Smetanově.


15. května 2015

Síť linek městské dopravy v Blansku v době výluky od 01.06.2015 do 26.07.2015.

Informace o pracích na ulici Poříčí a termínu jejich dokončení.


20. dubna 2015

parkoviště u úřadu práce


10. dubna 2015

ÚPRAVA PROVIZORNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
II/374 BLANSKO – PRŮTAH, část 1. – POŘÍČÍ

Z důvodu  zajištění  průjezdnosti  objížďkových  komunikačních tras  pro  složky  integrovaného záchranného  systému,  po  dobu  realizace  výše  uvedené  části  stavby,  budou  provedeny úpravy  provizorního  dopravního  značení  na  objízdné  trase  v ulici  Bezručova  a  Seifertova.

Úpravy  budou  spočívat  v nemožnosti  parkování  automobilů  a  v časově  omezeném  zákazu zastavení v níže uvedených úsecích těchto ulic (značeno tlustou červenou čarou) v době od 6:00 do 17:00 hod.

Právo změny vyhrazeno.

Sledujte pozorně instalované dopravní značení!

zákaz zastavení

Odbor investičního a územního rozvoje


9. dubna 2015

Článek s popisem a termíny uzavírek do konce května 2015, který již byl zveřejněný na webu samostatně od 31. března.


1. dubna 2015

Při průjezdu Blanskem je nutno počítat až s 20minutovým zpožděním.

zpoždění při průjezdu Blanskem


24. března 2015

Oznámení o zahájení prací IMOS v části 1 Poříčí, podrobné značení objízdné trasy


19. března 2015

Oznámení dotčeným objektům rekonstrukcí vodovodu

Informace o zahájení stavby

Úsek: Smetanova – Nádražní
Termín výstavby: 01.04.–31.05.2015
Délka úseku: cca 1 000 m, 31 ks vodovodních přípojek

Rýha pro vodovod bude v jízdním pruhu Lipůvka – Boskovice cca 1,5 m od obruby. Tento jízdní pruh bude uzavřen pro veškerý provoz – objížďka po ulici Masarykově.

Provoz v ulici Svitavské bude od 1. dubna jednosměrný ve směru od Boskovic. Dbejte, prosím, pokynů dopravního značení.

Vjezdy na straně řeky Svitavy (do nákupních center) nebudou stavbou omezeny. Vjezdy na straně ulice Masarykovy budou po dohodě s vlastníky uzavřeny vždy na jeden pracovní den.

Výstavba vodovodu začne 1. dubna v úseku Fügnerova – Smetanova.

Miroslav Pařízek – stavbyvedoucí, parizek@dsbrno.cz, tel.: 606 721 899
Ing. Pavel Doležel – Technický dozor investora, pavel.dolezel@vasbo.cz, tel.: 737 221 675

Plán rekonstrukce vodovodů a vodovodních přípojek


16. března 2015

Rekonstrukce průtahu vypukne 01.04.2015 stavbou vodovodu na ulici Svitavské, která je naplánována ve třech etapách v režimu jednosměrného provozu ulice Svitavské a zároveň rekonstrukcí vozovky na ulici Vodní a Poříčí v režimu úplné uzavírky.

Vodovod realizuje firma Dopravní stavby Brno, rekonstrukci vozovky firma IMOS.

Objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena ve směru jih – sever: ulicemi Masarykova, Smetanova, Seifertova, Bezručova, Na Řadech, Poříčí. Ve směru sever – jih přibude do výčtu nám. Republiky.

Tranzitní doprava bude odkláněna informačními cedulemi přes Černou Horu.

Součástí kompletní rekonstrukce průtahu je i kabelizace ulice Svitavské vedením NN – od ulice Tovární po ulici Nádražní, čímž se majitelé přilehlých nemovitostí zbaví konzol na svých domech.

Veškeré práce mají být dokončeny do konce října 2015.

Oznámení o zahájení Řízení o částečné uzavírce II/374, průtah.

Částečná uzavírka bude rozdělena na tři etapy:

  • Etapa I. – obrázek/mapa 5,5 MB
    Zjednosměrnění silnice II/374, ul. Svitavská v úseku od X se silnicí III/374 40 po X s MK Mahenova v kilometru silnice 36,144–36,656
  • Etapa II. – obrázek/mapa 5,5 MB
    Zjednosměrnění silnice II/374, ul.Svitavská v úseku od X se silnicí III/374 40 po X s MK Nádražní a Edvarda Beneše v kilometru silnice 36,144–37,087
  • Etapa III. – obrázek/mapa 5,5 MB
    Zjednosměrnění silnice II/374, ul.Svitavská v úseku od X se silnicí III/374 40 včetně X s MK Nádražní a Edvarda Beneše v kilometru silnice 36,144–37,130

Oznámení o zahájení  Řízení o částečné uzavírce II/374, Poříčí.


13. března 2015

Organizátoři Půlmaratonu Moravským krasem, občanské sdružení Sportuj s námi, vzhledem k věcnému a časovému rozsahu prací na vozovkách, původní termín závodu 29.08.2015 PŘESOUVAJÍ NA NOVÝ TERMÍN  24. října 2015 a očekávají jeho potvrzení.


Kromě vozovky, chodníků, výměny veřejného osvětlení budou do země ukládány kabely NN (včetně na části ulic Tovární, Fügnerova, Kollárova, Mahenova, Nádražní), překládán vodovod a další inženýrské sítě.

PŘELOŽKA VODOVODU A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Tato první stavba se dotkne úseku od křižovatky Svitavská – Nádražní po okružní křižovatku Blansko-střed (Svitavská – Rožmitálova – Smetanova – Vodní).

Výměna bude prováděna při pravé straně vozovky při směru do Blanska „od Brna“.

Harmonogram prací:

harmonogram prací