Interaktivní kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata se setkal s ohlasem

1. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1809×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy obdržela v roce 2014 finanční dotaci v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu prorodinné politiky v obcích. Díky této dotaci byl mj. pořádán interaktivní kurz pro seniory a jejich vnoučat v rámci projektu Babi, dědo, pojďme si spolu hrát a paměť trénovat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Kromě uvedeného kurzu byl díky dotačním prostředkům Jihomoravského kraje dovybaven Family point v budově Městského úřadu na nám. Republiky 1 a dále byly vytištěny letáky informující o prorodinných organizacích na Blanensku, které jsou volně dostupné na MěÚ nebo v Blanenské informační kanceláři Blanka.

Kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata byl určen seniorům od 60 let a jejich vnoučatům či pravnoučatům ve věku 5-11 let. Kurz pod vedením certifikované trenérky paměti Mgr. Nikoly Frankové a psycholožek Mgr. Hany Pelčákové Kubecové a Mgr. Radky Šebelové proběhl v období září-listopad 2014 celkem v pěti lekcích a pro účastníky byl bezplatný.

Senioři se v kurzu dozvěděli informace o jednotlivých druzích paměti a dalších kognitivních funkcích (pozornost, soustředění, slovní zásoba, logické myšlení, vnímání apod.), naučili se využívat techniky a strategie pro lepší zapamatování v každodenním životě, např. jak si zapamatovat položky nákupu, aniž by si jej napsali, telefonní a jiná pro ně důležitá čísla, různé seznamy apod. V závěrečné lekci se účastníci dozvěděli, jak budovat rezervní mozkovou kapacitu a odnesli si pár tipů a triků pro lepší paměť.

Část určená dětem byla tematicky spjata s částí pro seniory. Děti procvičovaly stejné druhy paměti a kognitivní funkce jako senioři, ale cvičení byla přizpůsobena jejich schopnostem. Pomocí her a cvičení byly zároveň podporovány sociální dovednosti dítěte v dětské skupině.

Kurz pro seniory a jejich vnoučata
V přátelské atmosféře se pravidelně scházela menší skupinka seniorů a jejich vnoučat. Foto: archiv Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko

Společně pak senioři s dětmi řešili úkoly zaměřené na různé druhy paměti. Tato cvičení byla vybrána s ohledem na vhodnost jak pro děti, tak pro seniory a podporovala jejich vzájemnou kooperaci. Kurz byl účastníky hodnocen kladně, oceňovali přínosnost kurzu pro každodenní život a hlavně si ověřili, že jejich paměť je stále funkční, když vědí, jak na to.

Na závěr malá ukázka cvičení z kurzu, ve které si můžete i Vy prověřit svoje schopnosti.

V následujících větách se pokuste najít ukryté názvy rostlin a hub:

  1. Je slunečné jitro, celý den bude určitě pěkné počasí.

  2. Ten hřebíček Anka zatloukla do zdi.

  3. Přivezli škaredé počasí.

  4. Trávila v pokoji nahoře celé dny.

  5. Tak snadno jako základní školu absolvoval i gymnázium.

  6. Takovou sochu, jako je sv. Václav, každý zná.

  7. Jeli jsme na kole na vinobraní.

  8. Pod bělavou slupkou se skrývalo tmavé jádro.

Podrobné informace o službách poradny naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna. Telefonický kontakt na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je 516 413 524, 775 870 667.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter