Komunitní plánování: Lidé mohou sami ovlivnit nabídku sociálních služeb

19. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1683×

Stáří, vlastní nemoc nebo péče o zdravotně postiženého člena rodiny, drogová závislost, ztráta zázemí. To všechno jsou situace, které člověk vlastními silami často není schopen zvládnout. Proto existuje systém sociálních služeb, který lidem v nouzi pomáhá nepříznivý stav věcí řešit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Víme však vždy, kam se v případě potřeby obrátit a jakých možností můžeme využít?

Mohu jako uživatel sociálních služeb nějak ovlivnit jejich nabídku a kvalitu v místě svého bydliště?

Možnost přímo se podílet na tvorbě a podobě nabídky sociálních služeb občanům dává metoda komunitního plánování. Při diskuzi o sociálních službách i sociálních problémech obecně si sednou u jednoho stolu zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb.

Jejich společné snažení přináší dvojí efekt. Nejlepším a rychlým výsledkem je zlepšení informovanosti. Informace o nabídce sociálních služeb se prostřednictvím různých informačních materiálů, článků i skrze poskytovatele samotné dostávají do povědomí veřejnosti, ať už laické či odborné. Pracovníci Centra pro podporu komunitního plánování se ve spolupráci s poskytovateli služeb intenzivně snaží komunikovat s jednotlivými představiteli obcí na Blanensku tak, aby měli i občané menších obcí možnost zjistit, kdo jim může pomoci v jejich nepříznivé situaci.

Druhá oblast je důležitá a strategická pro obce, město Blansko i kraj. Pomocí společných jednání, diskuzí i dotazníkových šetření se získávají informace o tom, které služby jsou na Blanensku potřebné a v jakém rozsahu, které zde chybějí a o které naopak není velký zájem, a jejich činnost tak může být utlumena, přeměněna nebo zrušena. Jelikož je činnost sociálních služeb závislá na veřejných financích, je pro účelné vynakládání těchto prostředků nezbytné, aby síť poskytovaných služeb pokrývala potřeby občanů a zároveň byla zajišťována kvalitně, efektivně a hospodárně.

Možnost spolupracovat na procesu komunitního plánování mají nejen odborníci, ale také uživatelé služeb a veřejnost. Pokud nám chcete cokoliv k sociálním službám sdělit nebo být přímo aktivním účastníkem celého procesu, můžete se spojit s koordinátorkou komunitního plánování Mgr. Ivanou Kouřilovou, která vám sdělí bližší informace. Najdete nás na MěÚ v Blansku, Odboru sociálních věcí, nám. Republiky 1. 

Informace o procesu plánování jsou také dostupné na webu www.kpss-blansko.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter